ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ABTTF ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Η ABTTF μετέφερε το θέμα του ¨νόμου των 240 ιμάμηδων¨ στα Ηνωμένα Έθνη.

 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) παρουσίασε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την ελευθερία θρησκείας και συνείδησης στα πλαίσια του νόμου των 240 ιμάμηδων. Η ABTTF με την ανακοίνωση που παρουσίασε στην 22η συνεδρία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που οργανώνεται στην Γενεύη από τις 25 Φεβρουαρίου ως τις 22 Μαρτίου 2013, εξέφρασε την αντίδραση της για τον νόμο 3536/2007, και την πρόσθετη τροπολογία του νόμου αυτού του Ιανουαρίου 2013 που τείνει να καταργήσει την θρησκευτική αυτονομία της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης.

 Η ABTTF ανέφερε πως ακόμη και πριν από την συνθήκη της Λοζάννης που καθορίζει το στάτους της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, είχε εγκριθεί η συνθήκη των Αθηνών που υπογράφηκε το 1913 μεταξύ της Ελλάδας και του Οθωμανικού κράτους, σύμφωνα με την οποία η μειονότητα έχει το δικαίωμα να εκλέγει τους θρησκευτικούς της ηγέτες, δηλαδή τους μουφτήδες της. Η ABTTF ανέφερε πως μέχρι το 1990 με έγκριση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης εξέλεγε τους μουφτήδες, αλλά μετά από εκείνη την ημερομηνία το κράτος δεν αναγνωρίζει τους μουφτήδες που εκλέγει η μειονότητα, αλλά διορίζει το ίδιο μουφτήδες. Σήμερα στην Δυτική Θράκη υπάρχει μια διπλή κατάσταση με τους εκλεγμένους από την μειονότητα μουφτήδες και με τους διορισμένους από το κράτος μουφτήδες.

Η ABTTF αναφέρει ότι η Ελλάδα που δεν επιφέρει μια λύση στο θέμα των μουφτήδων, με νόμο που έβγαλε το 2007 χωρίς να ζητήσει την άποψη της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, θέλησε να διορίσει 240 ιμάμηδες σε τζαμιά της Δυτικής Θράκης υπαγόμενους στους διορισμένους μουφτήδες, αλλά λόγω της αντίδρασης της μειονότητας ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Η ABTTF είπε πως η ελληνική κυβέρνηση με τον ισχυρισμό πως θέλει να εξαλείψει κάποιες ατέλειες του υπάρχοντος νόμου, πάλι χωρίς να ζητήσει την άποψη της μειονότητας, έφερε τον Ιανουάριο μια νέα τροπολογία στον νόμο, την οποία πέρασε από την βουλή παρά την αντίδραση των Τούρκων βουλευτών. Η ABTTF λέει πως με την τροπολογία αυτή, ανοίγει ο δρόμος όχι μόνο για τον διορισμό θρησκευτικών λειτουργών σε τζαμιά της Δυτικής Θράκης, αλλά και για τον διορισμό ιεροδιδασκάλων που θα διδάσκουν το Κοράνι σε κρατικά σχολεία, και ότι μες αυτήν την τροπολογία το κράτος επιχειρεί να διευρύνει τον έλεγχο του πάνω στην θρησκεία.

Η ABTTF αναφέρει πως το κράτος δεν πρέπει να επεμβαίνει σε κανένα θρησκευτικό θέμα, και ζητά την ακύρωση όλου αυτού του νόμου, που συνιστά μια σοβαρή επέμβαση στην θρησκευτική αυτονομία της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης.

…………………

 Ιστοσελίδα της ABTTF 25/2/2013