ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 29Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής

 26/1/2013

Ο Τούρκος της Δυτικής Θράκης δεν δέχτηκε την απόρριψη του πιο δημοκρατικού δικαιώματος του αυτό της εθνική του ταυτότητας, και στις 29 Ιανουαρίου 1988 ξεχύθηκε στους δρόμους και κραύγασε προς όλο τον κόσμο για την εθνική του ταυτότητα.

Κατά την 25η επέτειο αυτής της ευτυχισμένης μέρας, θα οργανωθεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, τελετή μνήμης.

Στην τελετή που θα οργανωθεί για την 29η Ιανουαρίου, όλος ο κόσμος μας είναι καλεσμένος.

Χώρος : Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής

Ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2013

Ώρα : 18.00

Εξ ονόματος του Δ.Σ. της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής

Ο πρόεδρος

Κοράι Χασάν