ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΘΙΤΩΝ

Εθιμοτυπικές επισκέψεις από τον σύλλογο δασκάλων

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων -Ροδόπης-Έβρου- της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, στις 13/12/2012 πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον διευθυντή εκπαίδευσης Ηλία Χαντζή και στον συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.

Κατά τις διεξαχθείσες σε ένα περιβάλλον ειλικρίνειας συναντήσεις το Δ.Σ. του συλλόγου δασκάλων περιέγραψε πως πρέπει η μειονοτική εκπαίδευση να εξυψωθεί, πως είναι έτοιμοι για την επίλυση των υπαρχόντων θεμάτων και ότι θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανέφεραν επίσης πως θα βοηθήσουν για την επίλυση των θεμάτων και ότι επιθυμούν να συμβάλουν στην άνοδο της μειονοτικής εκπαίδευσης.

Και οι προϊστάμενοι της εκπαίδευσης εξέφρασαν ιδέες για την επίλυση θεμάτων της μειονοτικής εκπαίδευσης

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων που φέρει την υπογραφή του προέδρου Μεχμέτ Ντερντιμάν και του Γ.Γ. Μεχμέτ Τοπάλ Χουσείν Μεχμέτ, τονίζεται η πίστη πως μέσα από τον διάλογο με το υπουργείο Παιδείας, το γραφείο του συντονιστή και την Διεύθυνση Παιδείας θα συμβάλλουν στην μειονοτική εκπαίδευση.

Περιοοδικό Ρόντοπ Ρουζγκαρί 13/12/2012