ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Η ΣΕΚΑΠ περνάει στους Τούρκους !

Η τουρκική εταιρία SEBA έκανε την καλύτερη πρόταση σχετικά με την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ. Η ΣΕΚΑΠ αναμένεται να περάσει στην τουρκική εταιρία.

Η τουρκική εταιρία υποσχέθηκε πως δεν θα απολύσει εργαζομένους και θα διπλασιάσει τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Η τουρκική εταιρία SEBA συνεργάζεται με την ΣΕΚΑΠ εδώ και 19 χρόνια.

 Περιοδικό Ρόντοπ Ρουζγκαρί  20/12/2012