ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Επίσκεψη από την καθηγήτρια Ασκούνη στον σύλλογο μας

Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου η Κοινότητα Νέων Ακαδημαϊκών (GAT) φιλοξένησε στην αίθουσα του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης την καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νέλλη Ασκούνη. Δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την δομή και τις δραστηριότητες της GAT. Bασικός στόχος της συνάντησης ήταν να γίνουν σχόλια από τους μειονοτικούς φοιτητές σχετικά με την εκπαίδευση.

Οι νέοι ακαδημαϊκοί συζήτησαν σχετικά με τις αλλαγές στην μειονοτική εκπαίδευση, σχετικά με το τι άλλαξε με την ποσόστωση εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και το τι πρέπει να αλλάξει. Επίσης περιέγραψαν τα μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι μειονοτικοί φοιτητές στον πανεπιστημιακό τους βίο και τα βραχυπρόθεσμα κοινωνικά θέματα, και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς μπορούν αυτά να ξεπεραστούν.

 Περιοδικό Ρόντοπ Ρουζγκαρί 4/12/2012