ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ο σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης συμμετείχε στο πέμπτο φόρουμ μειονοτήτων των Ηνωμένων Εθνών

Όπως ανακοινώθηκε, ο σύλλογος επιστημόνων μειονότητας Δυτικής Θράκης συμμετείχε στο πέμπτο φόρουμ μειονοτήτων των Ηνωμένων Εθνών.

Το δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο σύλλογος Επιστημόνων σχετικά με το θέμα έχει ως εξής:

«Ο σύλλογος επιστημόνων συμμετείχε στο πέμπτο φόρουμ μειονοτήτων των Ηνωμένων Εθνών

Ο σύλλογος επιστημόνων μειονότητας Δυτικής Θράκης, συμμετείχε στο φόρουμ μειονοτήτων που διοργανώθηκε στη Γενεύη μεταξύ 27-28 Νοεμβρίου. Την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης εκπροσώπησαν στο φόρουμ, το μέλος του συλλόγου επιστημόνων και γενική διευθύντρια της Πολιτιστικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας Μειονότητας Δυτικής Θράκης (ΠΕΚΕΜ), Περβίν Χαϊρουλλάχ, το μέλος του συλλόγου επιστημόνων, Δρ. Αλί Χουσεΐνογλου, η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ΕΟΤΔΘ), Μελέκ Κίρματζι και ο Ναζίφ Ταχσίν.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου αυτού φόρουμ, οι εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης διατύπωσαν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίσταται η μειονότητα σε διάφορους τομείς.

Η εκπρόσωπος της ΕΟΤΔΘ, Μελέκ Κιρματζί που έλαβε το λόγο στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας, αναφερόμενη στο πρώτο άρθρο της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές, Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές μειονότητες τόνισε τη σπουδαιότητα της εν λόγω διακήρυξης για τις μειονότητες. Η Κιρματζί, αναφερόμενη στην ομιλία του Πάτρικ Θόρνμπερι, επεσήμανε το δικαίωμα αυτοπροσδιοριμού της μειονότητας. Δήλωσε μάλιστα ότι το δικαίωμα του συνόλου στο αυτοπροσδιορισμό δεν γίνεται σεβαστό στην Ελλάδα. Η Κιρματζί αναφέρθηκε ακόμη στα λόγια της πρώην ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, Γκέι Μακντούγκαλ, το 2008 ότι: «Η μη αναγνώριση μιας ορισμένης κοινωνικής ομάδας από το κράτος, δεν σηματοδοτεί την απάλειψή της, το αντίθετο, το κράτος είναι υποχρεωμένο να την προστατεύσει καθώς τα μέλη της έχουν δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό».

Στο τέταρτο τμήμα της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η ελληνική αντιπροσωπεία η οποία και μετέφερε πέντε θετικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν στη Θράκη όσον αφορά στη μειονότητα της Θράκης: Η ποσόστωση του 0,5% για την είσοδο των μαθητών της μειονότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, ο τριπλασιασμός των παιδιών της μειονότητας που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στα δημόσια σχολεία, η συμπερίληψη των τουρκικών στη διδακτέα ύλη, ως επιλεγόμενου μαθήματος, η ποσόστωση του 0,5% όσον αφορά στην εργασία στον δημόσιο τομέα και η ίδρυση μεικτών συμβουλίων νεολαίας από χριστιανούς και μουσουλμάνους. Επιπλέον αναφέρθηκε στην υποστήριξη την οποία λαμβάνουν τα ιεροσπουδαστήρια. Πέραν τούτου ζήτησε οι επόμενοι ομιλητές να αναφερθούν σε ζητήματα εντός της ατζέντας.

Μετά από την ελληνική εκπροσώπηση, στο τέταρτο τμήμα με τίτλο: «Η πρακτική εφαρμογή της διακήρυξης: Θετικά αποτελέσματα και μέτρα», το λόγο έλαβε η εκπρόσωπος του συλλόγου επιστημόνων Περβίν Χαϊρουλλάχ. Η Περβίν Χαϊρουλλάχ επεσήμανε ότι στη Δυτική Θράκη ζουν περί τους 150 χιλιάδες μουσουλμάνους ενώ το καθεστώς της μειονότητας τους έχει αναγνωρισθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης που υπέγραψαν και η Τουρκία και η Ελλάδα, από διμερείς συνθήκες και από διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Η Χαϊρουλλάχ στην ομιλία της αναφέρθηκε σε δύο κυρίως εξελίξεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν θετικές. Το πρώτο είναι το χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων», στο οποίο είχε γίνει αναφορά και στο πρώτο φόρουμ. Η δεύτερη ήταν η προαναφερόμενη ποσόστωση του 0,5% επί των μαθητών που εισέρχονται στην ανώτατη εκπαίδευση. Το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και θετική διάκριση εάν σε βαθύτερο επίπεδο δεν καταδείκνυε τις ελλείψεις του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια η Χαϊρουλλάχ δήλωσε ότι η μειονότητα έχει επί μακρόν υποστεί περιορισμούς στα ανθρώπινα και μειονοτικά της δικαιώματα, ενώ τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε τη χρονιά του 2012, αφορούσαν στους τομείς της έκφρασης της εθνικής τους ταυτότητας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, στα προβλήματα όσων απώλεσαν την ιθαγένειά τους, στην εκπαίδευση, στα θρησκευτικά ζητήματα και στο θέμα των βακουφίων, κατάσταση η οποία αντίκειται στα άρθρα 1,2,4 και 6 της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές, Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές μειονότητες. Έδωσε μάλιστα και παραδείγματα περιπτώσεων αντικρουόμενων προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 και 2 της διακήρυξης. Με βάση τα παραπάνω, οι έλληνες αξιωματούχοι αρνούνται επίμονα να αναγνωρίσουν επίσημα την εθνική τουρκική ταυτότητα της μειονότητας από την εποχή της χούντας μέχρι τούδε, ενώ ακόμη και μετά από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τοπικοί αξιωματούχοι διέταξαν το κλείσιμο των ιστορικών τουρκικών συλλόγων. Τόνισε μάλιστα ότι ενώ ένα άτομο μπορεί να προσδιορίσει εαυτόν ως Τούρκο, δεν επιτρέπεται η ίδρυση συλλόγου από τρία άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Κλείνοντας δήλωσε ότι τρανταχτό παράδειγμα της μη αναγνώρισης της εθνικής ταυτότητας στη Δυτική Θράκη είναι και το άρθρο 19 του Κώδικα Ιθαγένειας, με βάση το οποίο 60 χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι απώλεσαν ακουσίως και χωρίς πρότερη ενημέρωση την ελληνική τους ιθαγένεια, κατά τη διάρκεια των 45 ετών που ίσχυε το εν λόγω άρθρο. Η Περβίν Χαϊρουλλάχ έκλεισε την ομιλία της κάνοντας συστάσεις στην Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων της συνθήκης της Λοζάνης του 1923, της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών του 1992 και των λοιπών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και τα μειονοτικά δικαιώματα.

Τη δεύτερη ημέρα, στο πέμπτο, σημείο της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος του συλλόγου επιστημόνων, Δρ. Αλί Χουσείνογλου. Ο Χουσείνογλου δήλωσε ότι τα θέματα της εκπαίδευσης και της θρησκευτικής ελευθερίας είναι δύο θέματα που δημιουργούν εντάσεις μεταξύ της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και του ελληνικού κράτους. Ο Χουσεΐνογλου δήλωσε ακόμη: «Όπως τονίζεται και τα άρθρα 2,4, και 6 της διακήρυξης του 1992. τα κράτη θα πρέπει να αφήνουν επιτρέπουν στις μειονότητες εφαρμόζουν απρόσκοπτα τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις και να τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα μέλη τους να μορφώνονται στη μητρική τους γλώσσα.

Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της διακήρυξης, αλλά και σε πολλές συμβάσεις για τα ανθρώπινα και τα μειονοτικά δικαιώματα, θα πρέπει να ιδρύονται σχολεία με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη μητρική τους γλώσσα. Το δικαίωμα της διοίκησης και τους ελέγχου των εν λόγω σχολείων θα πρέπει να ανήκει στη μειονότητα. Εντούτοις, λόγω των παρεμβάσεων της Ελλάδας το αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα της τουρκικής μειονότητας υπέστη πλήγματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες της μειονότητας.

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δεκαετής, κάτι που εντούτοις δεν ισχύει για τη μειονότητα. Οι υπεύθυνοι μένουν ασυγκίνητοι και παραβλέπουν το γεγονός ότι μέλη της μειονότητας διακόπτουν την εκπαίδευσή τους μετά από την έκτη τάξη.

Όσον αφορά τώρα στο θέμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν και το μισό και πλέον του πληθυσμού αποτελείται από Τούρκους, στην περιοχή βρίσκονται μόνο 4 δίγλωσσα γυμνάσια και λύκεια, ενώ υπάρχουν πάνω από 100 δημόσια σχολεία που προσφέρουν εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα.

Πέραν των προβλημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση, συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στον τομέα των θρησκευτικών ελευθεριών. Το κυριότερο όλων είναι το ζήτημα της εκλογής του θρησκευτικού ηγέτη/μουφτή το οποίο εγγυώνται πολλές συμβάσεις, συνθήκες αλλά και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της διακήρυξης. Η Ελλάδα που από τη δεκαετία του 1990 αρνείται στα μέλη της μειονότητας το δικαίωμά τους αυτό, συνεχίζει να διορίζει τους μουφτήδες.

Στη Δυτική Θράκη υπάρχουν πάνω από 250 τεμένη ανοιχτά σε γυναίκες. Η πλειοψηφία περίπου των ιμάμηδων που απασχολούνται στα εν λόγω τεμένη, εκλέγεται από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι και τους πληρώνουν. Ωστόσο, με βάση νόμο του 2007, προβλέπεται η εκλογή των ιμάμηδων από πενταμελή επιτροπή που θα αποτελείται από χριστιανούς. Η μειονότητα είναι σφόδρα αντίθετη στην εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

Όπως και τα τεμένη έτσι και τα βακούφια αποτελούν πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά που έχει απομείνει από την εποχή των Οθωμανών. Ωστόσο, από την χούντα του 1967 μέχρι σήμερα η ελληνική διοίκηση έχει επιλέξει να μην εκλέγονται τα μέλη των διαχειριστικών επιτροπών αλλά να διορίζονται. Η κατάσταση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα η μειονότητα να χάσει τον έλεγχο επί των ιδιαίτερων βακουφίων της».

Ο Χουσεΐνογλου, έκλεισε την ομιλία του κάνοντας συστάσεις προς την Ελλάδα, ζητώντας από αυτήν να σεβαστεί τη διακήρυξη του 1992 και να λάβει τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να λυθούν άμεσα τα προβλήματα που αφορούν στη δίγλωσση εκπαίδευση και τις θρησκευτικές ελευθερίες.

Η ελληνική αντιπροσωπεία που έλαβε και πάλι το λόγο στην τελευταία συνεδρία επεσήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις εργασίες της με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Πρόσθεσε δε ότι μία από τις προτεραιότητες της αποτελεί η βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Ρομά, οι οποίοι δεν προσδιορίζονται ως μειονότητα αλλά ως μειονεκτούσα κοινωνία καθώς οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι πραγματικά πολύ άσχημες. Η Ελλάδα θα πρέπει ως χώρα να λάβει κάποια μέτρα επ’ αυτού. Οι σχετικές εργασίες συνεχίζονται. Όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα, η ελληνική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι τη δεκαετία του 1990 έγιναν κάποια θετικά βήματα, τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω. Κατά δεύτερον αναφέρθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί θετικά βήματα όσον αφορά στα δικαιώματα των γυναικών, ωστόσο οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ της μειονότητας δεν το ανέφεραν αυτό. Οι μουσουλμάνες γυναίκες δεν καταπιέζονται από το κράτος αλλά από τις προκαταλήψεις της μουσουλμανικής κοινωνίας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη συνέχιση της φοίτησης των κοριτσιών της μουσουλμανικής μειονότητας στο σχολείο, βήματα που θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Όσον αφορά στους θρησκευτικούς ηγέτες της μειονότητας, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ το πρωί, οι μουφτήδες στην Ελλάδα, πέραν από θρησκευτικοί ηγέτες έχουν και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες και σε καμία χώρα δεν εκλέγονται οι ηγέτες που έχουν και θρησκευτικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Οι μουφτήδες στην Ελλάδα, εκλέγονται από θεολόγους της μουσουλμανικής μειονότητας με καθ΄ όλα αδιαφανή τρόπο. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας δήλωσε: «Σας διαβεβαιώνω ότι η Ελλάδα σέβεται τους όρους της διακήρυξης των μειονοτικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και θα καταβάλλει προσπάθειες για να εφαρμόσει στην πράξη τις συστάσεις που τις απευθύνθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου μειονοτικού φόρουμ».

Το φόρουμ έκλεισε με τις τελικές ομιλίες.

 Περιοδικό Αζινλίκτσα  5/12/2012