ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ABTTF ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

H ABTTF μετείχε σε συνέδριο Βασικών Δικαιωμάτων

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF), στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2012 μετείχε στο Συνέδριο Βασικών Δικαιωμάτων που οργανώνεται από το Πρακτορείο Βασικών Δικαιωμάτων (FRA) της Ε.Ε. Σε συνέδριο που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες στο ευρωκοινοβούλιο με θέμα ¨Δικαιοσύνη στην λιτότητα¨ μετείχε και το μέλος της ομάδας λόμπι και διεθνών εργασιών της ABTTF Σεϊχάν Σαριτζά.

………………………..

Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ελλάδας : Στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης τα εγκλήματα μίσους κατέστησαν αόρατα

Στην δεύτερη μέρα του συνεδρίου το μέλος της ομάδας λόμπι και διεθνών εργασιών της ABTTF Σεϊχάν Σαριτζά μετείχε στην ομάδα εργασίας με θέμα ¨Ενδυνάμωση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη μέσω των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων¨, στην οποία εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ελλάδας Σταματία Σταυρινάκη, ανέφερε πως στην Ελλάδα λόγω της κρίσης παρατηρήθηκε μια αύξηση στα αδικήματα μίσους, αλλά αυτά πήραν μια πιο αόρατη μορφή στον δημόσιο τομέα. Είπε επίσης πως οι λύσεις παρεμποδίζονται καθώς τα θύματα δεν καταγγέλλουν τις επιθέσεις που δέχονται, και ότι στο θέμα αυτό μετά από μεγάλες προσπάθειες της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχηματίστηκε εντέλει ένας μηχανισμός καταγγελιών.

Ιστοσελίδα της ABTTF  9/12/2012

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone