Ο ΤΑΝΕΡ ΓΙΛΝΤΙΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο ΤΑΝΕΡ ΓΙΛΝΤΙΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ

Θα συνεχίσουμε τις έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα, είπε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων αναφερόμενος στις δηλώσεις στελεχών της BP

«Θα συνεχίσουμε τις έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα», είπε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Τανέρ Γιλντίζ..

Ο υπουργός στην 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σύλλογου Υπηρεσιών Διανομής Ηλεκτρισμού (ELDER) αναφερόμενος στις δηλώσεις στελεχών της BP ότι δεν μπόρεσαν να βρουν πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, είπε ότι κάποιες εταιρείες προτιμούν να εργαστούν στη Μαύρη Θάλασσα και πως σέβονται την απόφαση κάποιων άλλων να μετατοπίσουν τις εργασίες τους σε άλλα μέρη.

Η Μαύρη Θάλασσα μπορεί να βγήκε ξηρή για την εν λόγω εταιρεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει νερό για μας εκεί περά, είπε ο υπουργός και ανέφερε τα εξής:

«Μια άλλη εταιρεία μας είπε ότι θέλει να εργαστεί στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ανώνυμος Συνεταιρισμός Τουρκικών Πετρελαίων (TPAO) θα ασκήσει τις δραστηριότητες στο θέμα αυτό. Πολλές εταιρείες μπορεί να έχουν διαφορετικές επιλογές. Το σεβόμαστε. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε τις έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα».

…………………

TRT 10/11/2012