ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Φίλτρο υπέρ φιλικών ΜΜΕ στην Τοκάτη

Μετά από τον νόμο για τα δημόσια νοσοκομεία που πέρασε το ΑΚΠ επιχειρώντας να τα μετατρέψει τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, δεν προκάλεσε έκπληξη το μέτρο που πήρε στη Τοκάτη ο τοποθετηθείς εκεί ως διοικητής νοσοκομείων Αρσλάν Ερκάν που ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το ΑΚΠ

Ο Αρσλάν Ερκάν που διορίστηκε εκεί μετά τον νόμο για την Ένωση Δημόσιων Νοσοκομείων, άρχισε τις δουλειές του.

Ο υποψήφιος λοιπόν με το ΑΚΠ Ερκάν μόλις ανέλαβε καθήκοντα αμέσως επέφερε περιορισμούς στην χρήση του διαδικτύου. Επιβλήθηκαν εμπόδια πρόσβασης στις περισσότερες ιστοσελίδες της αντιπολίτευσης, ενώ πρόσβαση υπάρχει μόνο σε σελίδες όπως haber7.com, habervaktim.com, aktifhaber.com και samanyoluhaber.

Το μέτρο επιβλήθηκε στον τοπικό κόμβο διαδικτύου του νοσοκομείου μετά από εντολή. Δεν έγινε καμιά ανακοίνωση σχετικά με το πώς επελέγησαν οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες στις οποίες επετράπη η πρόσβαση.

 Εφ. Μπιργκιούν 15/11/2012