ΣΚΩΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΩΓO ΝΕΡΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρώτα ήρθε ο στρατός…Μετά ο πληθυσμός….Μετά το κεφάλαιο…Τώρα θα έρθει και το νερό και το ηλεκτρικό… Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε…

Μόνο η ταυτότητα της T.C. έμεινε !…

Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Αφρίκα  15/10/2012