ΜΠΡΑΒΟ-ΜΠΡΑΒΟ-ΜΠΡΑΒΟ

Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα του ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου του Εχίνου !

Ο Χασάν Κουράκ-διευθυντής του τουρκικού δημοτικού σχολείου του Εχίνου στο οποίο από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους μέχρι σήμερα υπάρχει το ¨θέμα εγγραφής¨, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα του.

Ο Χασάν Κουράκ-διευθυντής του τουρκικού δημοτικού σχολείου του Εχίνου στο οποίο υπήρξε από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους μέχρι σήμερα το ¨θέμα εγγραφής¨ που συνδέεται με το αίτημα για μειονοτικά νηπιαγωγεία, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντα του.

Ο Χασάν Κουράκ ο οποίος παρείχε την δυνατότητα στους 20 μαθητές που είχαν το θέμα με την εγγραφή να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, κατά τις περασμένες μέρες απομακρύνθηκε των καθηκόντων του από τον συντονιστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες νέος διευθυντής ορίστηκε ο Σαλίχ Χότσκα. Σχετικά με το θέμα εστάλη έγγραφο από τον συντονιστή με το οποίο τοποθετείται στην θέση του διευθυντή ο Σαλίχ Χότσκα. Ο διευθυντής Χασάν Κουράκ παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό σε σχέση με το ¨θέμα εγγραφής¨ που σχετίζεται με το αίτημα των γονέων για δίγλωσσα (τουρκικά-ελληνικά) νηπιαγωγεία. Εκεί τιμωρήθηκε με επίπληξη και απομακρύνθηκε των καθηκόντων του. Η είδηση προκάλεσε έκπληξη στην Εχίνο και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Όπως είναι γνωστό στις αρχές του εκπαιδευτικού έτους 20 γονείς μαθητών στην αίτηση που υπέβαλαν προς τον συντονιστή και στο δημοτικό σχολείο του Εχίνου, δήλωναν πως δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο επειδή δεν υπάρχει στην περιοχή δίγλωσσο νηπιαγωγείο που να παρέχει εκπαίδευση σε τουρκικά και ελληνικά, και έτσι εμφανίστηκε το μη επιλυθέν ακόμη πρόβλημα της εγγραφής στο δημοτικό. Ο διευθυντής του σχολείου κινούμενος από κοινού με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, πήρε στις τάξεις τους μαθητές που είχαν πρόβλημα εγγραφής και διασφάλισε την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Έγινε γνωστό πως στον Χασάν Κουράκ δεν ενημερώθηκε σχετικά με το σκεπτικό με το οποίο απομακρύνθηκε. Στο μεταξύ λέγεται πως κάποιοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως σε περίπτωση που οι γονείς των μαθητών ανακαλέσουν την αίτηση τους που ανέφερε πως ¨Δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο επειδή δεν υπάρχουν μειονοτικά νηπιαγωγεία που να παρέχουν εκπαίδευση σε τουρκικά και ελληνικά¨ το θέμα θα λήξει.

Εφ. Γκιουντέμ 8/10/2012

 Σχ : Πολύ σωστή η απόφαση για την απομάκρυνση, διότι δεν μπορεί ο κύριος διευθυντής να αγνοεί γραπτή οδηγία του συντονιστή. Αν πάλι νοιώθει να καταπιέζεται από αυτή την απόφαση ας πάει να δουλέψει σε κανένα ιδιωτικό σχολείο. Και ελπίζουμε βέβαια η τελευταία παράγραφος να μην αληθεύει…