ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Aυτοί είναι πιο ¨ισχυροί¨ από την βουλή

Σύμφωνα με την αναφορά του TESEV, με την αλλαγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δεκάδες στρατιωτικοί φορείς από το ΟΥΑΚ μέχρι την Στρατοχωροφυλακή και από την ΜΚΕΚ μέχρι το Ταμείο Αμυντικής Βιομηχανίας αφέθηκαν εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το TESEV ( Τουρκικό Ίδρυμα Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών) δημοσίευσε την αναφορά του με τίτλο ¨Κοινοβουλευτική βούληση που παρέμεινε αδύναμη : Το θέμα ελέγχου στρατιωτικών δαπανών στον νόμο για το Ελεγκτικό Συνέδριο¨. Η ανταποκρίτρια της Ταράφ την Άγκυρα Λαλέ Κεμάλ που ετοίμασε την αναφορά δήλωσε πως με τις αλλαγές που έγιναν στο άρθρο 35 σχετικά με τις Γενικές Αρχές Ελέγχου στον νόμο για το Ελεγκτικό συνέδριο, καταργήθηκε σε σημαντικό βαθμό η αποτελεσματικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

………………

Η Κεμάλ ανέφερε πως ¨Με την τελευταία αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση στο νόμο για το Ελεγκτικό κατήργησε σημαντικό τμήμα της αποτελεσματικότητας του Ελεγκτικού, μιας υπηρεσίας πολύ σημαντικής για την δημοκρατία. Επέφερε χτύπημα στην ανεξαρτησία του και στην αμεροληψία του, που αποτελούνε λόγοι ύπαρξης του. Με τις αλλαγές που έγιναν η ευθύνη για τον έλεγχο των ελεγκτών, κατέστη ασύμβατη με τα δημοκρατικά στάνταρ. Για αυτό το λόγο το θέμα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά κατά την διαδικασία του νέου συντάγματος. Είναι ουσιώδες στο νέο σύνταγμα η λειτουργία του Ελεγκτικού να καταστεί σύμφωνη με τα διεθνή στάνταρ ελέγχου¨.

Οι μισθοί των Πολιτοφυλάκων (Korucu) έξω από τον προϋπολογισμό

H Λαλέ Κεμάλ στην παρουσίαση της αναφοράς δήλωσε πως στον νόμο για το Ελεγκτικό που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2010, εξαιρέθηκαν οι στρατιωτικοί φορείς. Η Κεμάλ δήλωσε πως ¨ Με τον νόμο δεν προβλέπεται ο αυτόματος έλεγχος της Υπηρεσίας Αλληλοβοήθειας Στρατού (OYAK). Το Ίδρυμα Ενδυνάμωσης Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSGKV) μένει εκτός ελέγχου του Ελεγκτικού. Υπάρχουν επίσης πηγές εκτός προϋπολογισμού που δεν ελέγχονται. Αυτές είναι το TSKGV και οι 18 εταιρίες μέτοχοι. ¨Όπως και το Συμβούλιο Βιομηχανίας Μηχανών και Χημείας (MKEK), η Διοίκηση Στρατοχωροφυλακής (JGK), η Διοίκηση Λιμενικού (SGK), οι στρατιωτικές πιστώσεις που πάνε για προμήθεια όπλων, το Ταμείο Στήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSDF) και οι μισθοί που πληρώνονται στους πολιτοφύλακες.

…………………

Εφ. Ταράφ 9/10/2012

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone