ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ 2 ΦΙΛΩΝ ΝΤΕΝΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΧΙΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α . Μ. Θ.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αιρετοί περιφερειακή σύμβουλοι Α.Μ.Θ, καλούμε την κυβέρνηση να επιδείξει την απαιτούμενη, από βασικές αρχές της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής επιστήμης, επιείκεια απέναντι σε 20 αθώα παιδιά του Δημοτικού σχολείου Εχίνου του Νομού Ξάνθης όπου η Διεύθυνση αρνείται να τα εγγράψει, παραβιάζοντας το συνταγματικό τους δικαίωμα στην εκπαίδευση. Για μας είναι φανερό ότι κάθε παιδαγωγική προσέγγιση που επιτάσσει τη συνέχιση της μόρφωσης παιδιών που απλώς δεν γράφτηκαν στο νηπιαγωγείο χωρίς τα ίδια να φταίνε σε τίποτε είναι αυτονόητη για ένα κράτος δικαίου, και θα συμβάλει στη διατήρηση και εμπέδωση των σημερινών αρμονικών σχέσεων μεταξύ των δύο σύνοικων στοιχείων στην περιοχή της Θράκης. Πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι παράγοντες μιας ευνομούμενης Πολιτείας, που αποτελεί κράτος – μέλος της Ε.Ε., δεν πρέπει να αδιαφορούν για τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες που υφίστανται τα αποκλεισμένα πλέον από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση παιδιά και οι οικογένειες τους.

Με την ευκαιρία αυτή, θεωρούμε χρήσιμο να υπενθυμίσουμε αφενός ότι η Συνθήκη της Λωζάννης υποχρεώνει την ελληνική Πολιτεία να σέβεται τη δίγλωσση εκπαίδευση και άρα να επιτρέψει τη σύσταση δίγλωσσων νηπιαγωγείων, και αφετέρου ότι το Ελληνικό Σύνταγμα που ορίζει ρητά ότι ουδείς στερείται του κατοχυρωμένου δικαιώματος της εννεάχρονης εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, έστω και την ύστατη ώρα, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μεριμνήσει για την εγγραφή των παιδιών στην πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην επηρεαστεί ούτε κατ ελάχιστον η εκπαιδευτική τους πρόοδος.

 

ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ Τουρκές Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Ξάνθης

ΜΠΑΡΑΝ Μπουρχάν Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Ξάνθης

Ξάνθη 21-10-2012

Εφ. Τρακιανίν Σεσί  21/10/2012

 

 

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone