ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ήρθαν τα σταλμένα από την Τουρκία σχολικά βιβλία

Έφθασαν από την Τουρκία στην Δυτική Θράκη τα σχολικά βιβλία που θα διδαχθούν στα δημοτικά της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης.

Σε εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και αυτών που υπογράφηκαν ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα και σύμφωνα με το στάτους της μειονότητας, τα βιβλία που θα διδαχθούν στα μειονοτικά σχολεία, αφού ελέγχθηκαν από την Ελλάδα, τυπώθηκαν σε τυπογραφεία στην Τουρκία και στάλθηκαν στην περιοχή μας.

Τα σταλμένα από την Τουρκία βιβλία, έφτασαν στις 24 Σεπτεμβρίου στην Κομοτηνή. Τα βιβλία μεταφέρθηκαν στο μειονοτικό δημοτικό Οσμανίγιε στην Κομοτηνή. Ανακοινώθηκε πως τα βιβλία που ήταν τρία γεμάτα TIR, θα μοιραστούνε από εδώ στα μειονοτικά σχολεία της Δυτικής Θράκης.

Εφ. Γκιουντέμ 24/9/2012

Σχ : Συνεχίζουμε να επιβάλλουμε σε όλους τους μουσουλμάνους να μαθαίνουν τουρκικά. Και μετά λέμε πως η μουσουλμανική μειονότητα αποτελείται από….