ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Δεν υπάρχει σωτηρία από το μάθημα θρησκευτικών

 

Το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών παραμένει στο σύνταγμα. Το ΑΚΠ και το ΜΗΡ υποστηρίζει το υποχρεωτικό, ενώ το CHP το κατ΄επιλογήν.

Η Επιτροπή Συνταγματικού Συγκερασμού της βουλής συνεχίζει τις εργασίες τη σχετικά με το τμήμα των ¨Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών¨ που αποτελεί την σπονδυλική στήλη του νέου συντάγματος. Καθώς όμως σε αρκετά θέματα δεν έγινε δυνατή η συμφωνία των κομμάτων, το κάθε κόμμα βάζει εντός παρενθέσεων τις θέσεις του. Στην επιτροπή δεν μπόρεσε να επιτευχθεί συγκερασμός για μια σειρά από θέματα , τα οποία μετατέθηκαν για αργότερα.

Κατά την σύνοδο της επιτροπής που έγινε μεσοβδόμαδα, έγιναν συνομιλίες πάλι για το άρθρο που αφορά το τμήμα των ¨Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών¨ και καθώς δεν επετεύχθη συμφωνία οι συζητήσεις πάλι ανεστάλησαν. Στο άρθρο αυτό που αρχίζει με την φράση ¨Ο καθένας έχει ελευθερία θρησκευτική, συνείδησης και πίστης¨ , οι διαφορές των κομμάτων αρχίζουν από την δεύτερη φράση.

Τα κόμματα CHP και BDP θέλουν να προστεθεί εδώ η φράση πως ¨Η ελευθερία αυτή περιλαμβάνει τις ελευθερίες να πιστεύει κάποιος σε μια θρησκεία, να αλλάζει την θρησκεία του και να πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία¨. Αλλά το ΑΚΠ και το ΜΗΡ είναι της άποψης πως η πρώτη φράση περιλαμβάνει την δεύτερη.

…………………..

Το CHP και το BDP ζητάνε να προστεθεί η φράση πως ¨Το κράτος στην λειτουργία του και στις ενέργειες του είναι αμερόληπτο απέναντι σε όλες τις θρησκείες και τα πιστεύω, και επιδεικνύει σεβασμό στην διαφορετικότητα θρησκείας, πιστεύω και απόψεων και στον κοινωνικό πλουραλισμό¨. Το ΑΚΠ σε αυτό το θέμα δεν έχει πρόταση.

Διαφορά απόψεων στο θέμα των θρησκευτικών

¨Ένα ακόμη θέμα στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κομμάτων είναι και το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών. Διότι από την μια το ΑΚΠ και το ΜΗΡ επιμένουν το μάθημα ¨Διδασκαλία Θρησκευτικού πολιτισμού και ηθικής¨ να είναι υποχρεωτικό σε δημοτικά και γυμνάσια, ενώ το CHP είναι της άποψης πως το μάθημα αυτό πρέπει να είναι κατ΄επιλογήν.

……………………..

 Εφ. Ταράφ 10/9/2012