ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης σχετικά με την εκπαίδευση

Η ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η εξής :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

22 Σεπτεμβρίου 2012

Ως Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BTTADK) παρατηρούμε με λύπη μας το πρόβλημα εγγραφής ομογενών μαθητών στα δημοτικά σχολεία για την χρονιά 2012-2013, οι οποίοι κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2011-2012 δεν πήγαν στα νηπιαγωγεία που είναι στους χώρους κατοικίας τους.

Ο λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν είχαμε συνέλθει ως BTTADK, και είχε συγκληθεί μόνο η επιτροπή εκπαίδευσης είναι η αισιοδοξία που είχαμε πως θα απέδιδαν αποτέλεσμα οι προσπάθειες των βουλευτών μας που εκλέξαμε και στείλαμε στην Ελληνική Βουλή. Με λύπη μας όμως είδαμε πως πάλι το κράτος μας η Ελλάδα, περιφρονώντας σε πολλά μειονοτικά θέματα τις διεθνείς και διμερείς συνθήκες και ακόμη και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι σήμερα δεν έκανε κανένα βήμα σχετικά με το άνοιγμα μειονοτικών νηπιαγωγείων που θα εκπαιδεύουν σε τουρκικά και ελληνικά.

Επιθυμούμε να αναφέρουμε πως η Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάννης που καθορίζει τα μειονοτικά της δικαιώματα, συνεχίζει να ζητά μειονοτικά νηπιαγωγεία. Στην πραγματικότητα το αίτημα αυτό το θέτουμε γραπτά και προφορικά και στους τοπικούς αρμόδιους και στην Αθήνα από την εποχή που με τον νόμο 3518/2006 τα νηπιαγωγεία κατέστησαν από την εκπαιδευτική χρονιά 2007-2008 τμήμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ως BTTADK έχουμε κάνει στο παρελθόν ανακοινώσεις σχετικά με το αίτημα μας αυτό. Είναι κρίμα αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να αποσπάσουμε θετική απάντηση στο αίτημα μας αυτό.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε επωφελές να κοινοποιήσουμε στην κοινή γνώμη πως παρά το ότι πέρασε σχεδόν ένα έτος, ακόμη δεν δόθηκε απάντηση στο αίτημα της Πολιτιστικής και Μορφωτικής Εταιρίας Μειονότητας Δυτικής Θράκης (ΠΕΚΕΜ) να ανοίξει ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

Ως BTTADK ζητάμε μέχρι την ίδρυση μειονοτικών νηπιαγωγείων -που είναι δικαίωμα μας- οι μαθητές της μειονότητας που πάνε στα νηπιαγωγεία να εκπαιδεύονται στα τουρκικά.

Από την άλλη βλέποντας με λύπη φέτος το πρόβλημα εγγραφής στο δημοτικό και την ζημιά που προκαλεί στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών μας, κάνουμε έκκληση στους μειονοτικούς γονείς που επειδή δεν υπάρχει μειονοτικό νηπιαγωγείο υποχρεώθηκαν να γράψουν τα παιδιά τους στα κρατικά νηπιαγωγεία, μόλις τα παιδιά τους βγαίνουν από το νηπιαγωγείο να τα στέλνουν -στα μέρη όπου υπάρχουν- και στους παιδικούς σταθμούς του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης.

Εν περιλήψει παραθέτουμε ως εξής τα αιτήματα μας :

– Ίδρυση μειονοτικών νηπιαγωγείων

– Μέχρι την ίδρυση μειονοτικών νηπιαγωγείων, να παρασχεθεί στους μαθητές-μέλη της μειονότητας ισόρροπη εκπαίδευση σε τουρκικά και ελληνικά στα νηπιαγωγεία

– Να δοθεί στην ΠΕΚΕΜ άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νηπιαγωγείου.

Εμείς είμαστε πολίτες δεσμευμένοι με αυτή τη χώρα, νομοταγείς που πληρώνουμε φόρους και παράγουμε αξία εργαζόμενοι. Στα πλαίσια αυτά, την πράξη κάποιων γονέων να υποβάλλουν αίτηση για το δημοτικό αναφέροντας πως ¨λόγω έλλειψης δίγλωσσου σε τουρκικά και ελληνικά νηπιαγωγείου¨ την αξιολογούμε ως μια κίνηση που έγινε στα πλαίσια των πολιτικών μας δικαιωμάτων της εκπαίδευσης και της ελευθερίας έκφρασης.

Από την στιγμή που το νηπιαγωγείο κατέστη υποχρεωτικό, το θέμα εντάχθηκε στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάννης. Προσδοκία μας από το κράτος μας είναι να εκπληρώσει απέναντι μας τις δεσμεύσεις που πηγάζουν από την συνθήκη της Λοζάννης και να φερθεί σύμφωνα με τις νόρμες της Ε.Ε. Ζητάμε από την πατρίδα μας είτε να ανοίξει είτε να επιτρέψει να ανοίξουν τουρκοελληνικά νηπιαγωγεία. Τα νηπιαγωγεία είναι μια πολύ σημαντική εποχή για την εξέλιξη των παιδιών και ζητάμε αυτό να αξιολογηθεί με μια δημιουργική αντίληψη. Επιθυμούμε τα παιδιά μας να μπορούν να μάθουν καλά από την μια τα τουρκικά Κωνσταντινούπολης και από την άλλη τα ελληνικά Αθήνας.

Φτάσαμε μέχρι σήμερα πιστεύοντας πως το κράτος μας θα φέρει λύση σε αυτό το θέμα. Παρά το ότι η εκπαιδευτική χρονιά άρχισε, ακόμη δεν βρέθηκε λύση για την τουρκοελληνική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία και το θέμα της εγγραφής στο δημοτικό.

Από την άποψη αυτή, θα επιδιώξουμε την εύλογη επίλυση του θέματος που θα ανταποκρίνεται στα δίκαια αιτήματα της μειονότητας

Με αυτή την αφορμή ευχαριστούμε όλους τους γονείς που συνεχίζουν να εκφράζουν το δικαίωμα τους για μειονοτικά νηπιαγωγεία που θα παρέχουν εκπαίδευση σε τουρκικά και ελληνικά, καθώς και τους Έλληνες συμπολίτες μας που στηρίζουν αυτό το αίτημα¨.

Περιοδικό Αζινλίκτσα 22/9/2012

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone