ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Aισθανόμαστε λιγότερο ασφαλείς και λιγότερο ελεύθεροι

Ενδιαφέρουσα αποτελέσματα βγήκαν από την έρευνα της Μετροπόλ με τίτλο ¨Έρευνα Τουρκικής Πολιτικής Κατάστασης¨. Με βάση την δημοσκόπηση η βάση του ΑΚΠ και τα άλλα κόμματα επιθυμούνε στην προεδρία τον Γκιουλ.

Θα συζητηθούν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο ¨Έρευνα Τουρκικής Πολιτικής Κατάστασης 2012 ¨ που διεξήγαγε η εταιρία Στρατηγικών και Κοινωνικών Ερευνών Μετροπόλ, σχετικά με την προεδρία της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την έρευνα το 51,6 % της βάσης του ΑΚΠ θέλει να είναι ξανά πρόεδρος ο Αμπντουλλάχ Γκιουλ, ενώ μόνο το 38,8% των ψηφοφόρων του ΑΚΠ θέλει να δει στην προεδρία τον πρωθυπουργό Ερντογάν. Η έρευνα περιλαμβάνει και τις προτιμήσεις των άλλων κομμάτων για την προεδρία της Δημοκρατίας. Το 48% των ψηφοφόρων του CHP στηρίζουν τον Γκιουλ, ενώ από την βάση του ΜΗΡ το 58% στηρίζουν τον Γκιουλ. Όταν ενώσουμε τις απαντήσεις από όλα τα δείγματα τα αποτελέσματα δείχνουν 20,5% υπέρ Γκιουλ και 17,8% Ερντογάν.

……………….

Στο ερώτημα αν ¨πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία ο Γκιούλ¨η απάντηση μεταξύ των ΑΚΠδων είναι κατά 59,5% θετική και κατά 21,4 % αρνητική.

……………..

Συνεχίζεται η ελπίδα για το νέο σύνταγμα

Στην έρευνα διακρίνεται η στήριξη προς τις εργασίες για το νέο σύνταγμα. Στην ερώτηση ¨Κατά την άποψη σας η βουλή θα μπορέσει να κάνει ένα νέο σύνταγμα ;¨, το 56,2% των μετεχόντων απάντησαν ¨Ναι¨. Το 26,4% των μετεχόντων απάντησε ¨Όχι¨. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα διάφορα κόμματα σε αυή την ερώτηση ήταν ως εξής : Στο ΑΚΠ το 66,2 απάντησαν ¨Ναι¨ και το 17,4% ¨Όχι¨, στο κόμμα CHP το 42,8 απάντησαν ¨Ναι¨ και το 42,3% ¨Όχι¨, και στο ΜΗΡ το 57% απάντησαν ¨Ναι¨ και το 42,3% ¨Όχι¨.

 Εφ. Ταράφ 26/9/2012