ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η Υπηρεσία Στατιστικής της Τουρκίας ανακοίνωσε τα στοιχεία ανεργίας Μαΐου 2012

Η ανεργία κυμαίνεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου, ο αριθμός των ανέργων παρουσίασε πτώση κατά 1,2 μονάδες με την περυσινή αντίστοιχη χρονική περίοδο και διαμορφώθηκε στο 8,2%.

Η Υπηρεσία Στατιστικής της Τουρκίας, ανακοίνωσε τα στοιχεία ανεργίας Μαΐου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής στην εργατική δύναμη κατά την περίοδο αυτή, διαμορφώθηκε στο 50.5%.

Ο αριθμός των ανέργων στην Τουρκία, μειώθηκε κατά 278.000 άτομα.

Τα ποσοστά ανεργίας στην πόλη διαμορφώθηκαν στο 10,1% με μια πτώση μιάμισης μονάδας ενώ στην επαρχία στο 4,5% καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 9,9%.

Η εξωγεωργική απασχόληση αυξήθηκε κατά 747.000 άτομα.

 TRT 15/8/2012