ΣΑΡΝΙΤΣ ΤΕΛΟΣ-ΗΡΘΕ Ο ΣΕΝΕΡ

Σάρνιτς τέλος, ἦρθε ὁ Σενέρ, ἤγουν “ἄλλαξε ὁ Μογγολιός…”

Στίς 5 Ἰουλίου λοιπόν µᾶς ἐγκατέλειψε ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Κοµοτηνῆς, Μουσταφά Σάρνιτς. Μετά ἀπό 4 χρόνια πού ἁλώνισε στή Θράκη, ὅπου ἦρθε κατευθείαν ἀπό τήν Πρίστινα µέ τή φήµη πώς προερχόταν ἀπό τήν ΜΙΤ κι ὄχι ἀπό τό διπλωµατικό Σῶµα, ἔφυγε γιά τή Μογγολία, τή γῆ τῶν ἀπώτερων πατέρων του. Στή θέση του ἦρθε ἀπό τήν Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας ὁ Ἰλχάν Σενέρ. Κι ἄν προσέξατε πώς εἶναι φυσιογνωµικά συµπαθέστερος (κι ἔχετε καί µιά µικρή πολιτικο-νοητική καθυστέρηση) µπορεῖτε νά αἰσιοδοξεῖτε καί γιά νέα πολιτική τῆς Ἄγκυρας στήν περιοχή.

Οἱ Πρόξενοι ὅµως πᾶνε κι ἔρχονται, πατώντας καθένας στά βήµατα τοῦ προκατόχου του, µά τό πάνδηµο αἴτηµα γιά ξήλωµα τοῦ Προξενείου µένει πάντοτε στά ἀζήτητα µιᾶς κοµπλεξικῆς καί ἀνέµπνευστης ἑλλαδικῆς πολιτικῆς. Σηµειῶστε µόνο τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Σάρνιτς στόν κῦκλο τῶν ἀποχαιρετισµῶν του: Ἦταν τό ΠΕΚΕΜ (πρόεδρος ὁ Τζεµίλ Καπζά), πού παριστάνει τήν ἐκπαιδευτική ΜΚΟ τῆς µειονότητας. Στό ἐκεῖ γεῦµα πού παρέθεσαν ΔΣ καί ἐργαζόµενοι (!!!) προσῆλθε ὁ Σάρνιτς οἰκογενειακῶς καί µέ ὅλους τούς 3 ὑποπρόξενους του. Τώρα ὅσοι ξέρετε τά πιπεράτα κουτσοµπολιά θά πῆγε ὁ νοῦς σας στίς φῆµες γιά το …περίεργο ζευγάρι πού κυκλοφόρησαν ἀλλά ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ: αὐτό τό ἄθλιο µαγαζί θά παίξει (ἀκόµα πιό) πρόστυχο ρόλο στήν περιοχή, πόσο µᾶλλον πού κανείς δέν φαίνεται διατεθειµένος νά ἐλέγξει ἄν τοὐλάχιστον τηρεῖ τά προβλεπόµενα ἀπό τόν νόµο.

Τά σηµάδια τά ἔδωσε εὐθύς ἐξαρχῆς ὁ Σενέρ, ἐπισκεπτόµενος πρῶτα τούς τουρκοµουφτῆδες καί µετά τίς τοπικές Ἀρχές (!) καί ξεκινώντας τούς δηµάρχους µέ τόν Καδή τοῦ Ἰάσµου γιατί “εἶναι καί πρόεδρος τῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας”, ὅπως δικαιολόγησε ὁ ἴδιος τή σειρά στίς βίζιτές του!

Εφ. Αντιφωνητής 16/7/2012