ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές ενώ μειώθηκαν οι εισαγωγές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές ενώ μειώθηκαν οι εισαγωγές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με την έκθεση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Αυτοκινητοβιομηχανίας, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που βρέθηκε πέρσι σε ανοδική πορεία, στους πρώτους τέσσερις μήνες μετατράπηκε στο εξωτερικό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 1,269 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2012, οι εξαγωγές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1% ανήλθε στα 5,397 εκατομμύρια δολάρια ενώ οι εισαγωγές μειώθηκε κατά 36% και υποχώρησε στα 4,128 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κουντρέτ Ονέν- επικεφαλής του Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας, σχετικά με το θέμα αυτό δήλωσε τα παρακάτω:

«Σαν ληφθούν υπόψη οι διεθνείς αγορές στις οποίες επικρατεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, η αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζει σημαντικά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Γι’ αυτό, η απόδοση που παρουσίασε η αυτοκινητοβιομηχανία την τελευταία περίοδο, δημιουργεί θετική εικόνα στο θέμα του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών».

 TRT – 11/6/2012