ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ GOOGLE

Σοκ με την απαγόρευση του Google στο σχολείο

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας απαγόρευσε την πρόσβαση στο Google σε δασκάλους δημοτικών και λυκείων δημοτικά

Οι 700 χιλιάδες δάσκαλοι που χρησιμοποιούνε το διαδίκτυο άλλοτε για την μηχανή αναζήτησης Google ή για αν διαβάσουν εφημερίδες, πλέον δεν έχουν πρόσβαση. Δάσκαλοι που προσπάθησαν με τον κωδικό που τους έχει δοθεί να μπούνε στο Google με έκπληξη είδαν στον υπολογιστή τους το μήνυμα ¨Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα εμποδίστηκε από την Türk Telekom μετά από αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.

¨Πως θα έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες ;¨

Δάσκαλοι ανέφεραν πως αντιλαμβάνονται το να μην έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αδυνατούν να κατανοήσουν το να μην έχουν πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης που πάντα χρειάζονται. Οι δάσκαλοι ανέφεραν πως ενίοτε παρεμποδίζεται και η πρόσβαση τους σε εφημερίδες.

………..

Εφ. Ραντικάλ 30-5-2012