ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ FUEN

O σύμβουλος του κόμματος DEB Αϊντίν Αχμέτ θα μετάσχει στην σύνοδο του FUEN στην Μόσχα

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων στην οποία ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης (B.T.A.Y.T.D.) είναι μέλος από τις 18-5-2007 -και στέλνει κάθε φορά και εκπρόσωπο στις συνόδους του- οργανώνει την ετήσια σύνοδο του στην Μόσχα. Στην φετινή εκδήλωση που θα γίνει στην Μόσχα θα μετάσχει ο Αϊντίν Αχμέτ-μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου του B.T.A.Y.T.D., διευθυντής γραφείου του DEB και σύμβουλος του προέδρου του κόμματος.

 Η Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1949. Το κέντρο της βρίσκεται στην Γερμανία ενώ το Δ.Σ. της αποτελείται από άτομα 7 διαφορετικών εθνοτήτων. Η διοίκηση αποτελείται από έναν πρόεδρο και έξι αντιπροέδρους, ενώ ο Γ.Γ. διορίζεται. Σε αυτόν τον φορέα όπου μετέχουν 90 μέλη από 32 διαφορετικές χώρες έγιναν μέλη και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης. Αυτός ο φορέας που κάνει σημαντικές εργασίες μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ και τον ΟΗΕ, καταβάλλει προσπάθειες ώστε οι μειονότητες διαφυλάττοντας την γλώσσα τους και την κουλτούρα τους στις χώρες όπου ζουν, να μπορούν να ζουν ανθρώπινα χωρίς να υπόκεινται σε διακρίσεις. Στην σύνοδο που θα γίνει στην Ρωσία στο διάστημα 16-20 Μαΐου θα τεθούν τα εξής θέματα :

Ποιες είναι οι προοπτικές που παρουσιάζονται για την Ρωσία που αποτελείται από διαφορετικές ομάδες λαών.

Τα θεμελιώδη μειονοτικά δικαιώματα μετά την διασφάλιση της πολιτικής εκπροσώπησης.

Το γενικό δικαίωμα των μειονοτήτων να μαθαίνουν την γλώσσα τους.

Επίσης σχετικά με αυτά τα θέματα, οι αντιπροσωπείες θα συζητήσουν το θέμα να συγκεντρωθούνε ένα εκατομμύριο υπογραφές ζητώντας να υπάρχει γενικά στην Ευρώπη μία υπηκοότητα.

Ως κόμμα DEB ευχόμαστε στον φίλο μας να έχει επιτυχία.

 ΚΟΜΜΑ DEB

Εφ. 15-5-2012