ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Να διαφυλλαχτούν τα δικαιώματα των τουρκικών και μουσουλμανικών μειονοτήτων

Στο διεθνές συνέδριο για τα Οθωμανικά μνημεία και Βακούφια στα Βαλκάνια, τέθηκαν και θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των μουσουλμανικών μειονοτήτων στα Βαλκάνια. Μιλώντας στο συνέδριο ο Γενικός Διευθυντής Βακουφίων Αντνάν Ερτέμ είπε πως ¨Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες στα Βαλκάνια¨.

Στο συνέδριο που οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τα Οθωμανικά μνημεία στα Βαλκάνια τέθηκαν θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των μουσουλμανικών και τουρκικών μειονοτήτων στα Βαλκάνια. Μιλώντας στο συνέδριο ο Γενικός Διευθυντής Βακουφίων Αντνάν Ερτέμ είπε πως ¨Στην Τουρκία από το 2003 και εντεύθεν γίνονται βελτιώσεις στα θέματα των μειονοτήτων. Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και στις μουσουλμανικές και τουρκικές μειονότητες των Βαλκανίων¨.

Ο Ερτέμ αναφερόμενος στα βελτιώσεις που έχουν γίνει στην Τουρκία σχετικά με τις μειονότητες είπε πως ¨ Είναι ανάγκη κατά τον ίδιο τρόπο να υπάρξουν τέτοιας φύσεως ρυθμίσεις και για τους Τούρκους και Μουσουλμάνους που αποτελούνε μειονότητες σε Βουλγαρία και Ελλάδα.¨.

…………………

Εφ. Μπιρλίκ 10-5-2012