ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ¨ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ¨ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Συνέρχεται στην Άγκυρα η Ομάδα Στήριξης της Δυτικής Θράκης της τουρκικής βουλής

Η ¨Ομάδα Στήριξης της Δυτικής Θράκης¨ που αποτελείται από πολλούς βουλευτές διάφορων πολιτικών κομμάτων θα συνέλθει στην αίθουσα KİT όπου θα εξετασθούνε τα θέματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης.

Στην συνεδρίαση θα μετάσχουν ο δήμαρχος Ιάσμου και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης Ισμέτ Καντί, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης Χαλίτ Χαμπίμπογλου, πρόεδροι Συλλόγων Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης, ηγεσίες ιδρυμάτων και αθλητικών συλλόγων και παλιοί πρόεδροι. Στην ομάδα Στήριξης Δυτικής Θράκης μετέχουν πάνω από 70 βουλευτές από διάφορα κόμματα. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 14.30 της 25ης Απριλίου 2012. Ο Γενικός Πρόεδρος των Συλλόγων Αλλήλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης (Τουρκίας) δικηγόρος Μπουρχανετίν Χακγκιουντέρ είπε πως θα παρουσιάσει την κατάσταση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, θα ενημερώσει τους βουλευτές για τα σχέδια που πρέπει να γίνουν, ενώ θα τους υποβληθούνε γνώμες και προτάσεις. Η ομάδα αναμένεται να κάνει και μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον πρόεδρο της βουλής Τζεμίλ Τσιτσέκ

 Εφ. Μπιρλίκ 21-4-2012