ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Ἐπίσκεψη Οὐράς στή Θράκη

Καθώς ἀλλάζει τό διπλωματικό προσωπικό στήν πρεσβεία τῆς Ἀθήνας καί στό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, οἱ νέοι Τοῦρκοι διπλωμάτες περιόδευσαν στή Θράκη: ὁ νέος (κεμαλικός) πρέσβης Κερίμ Οὐράς καί ὁ νέος Πρόξενος Ἰλχάν Σενέρ. Ἐπισκέφθηκαν ἐθιμοτυπικά, ὅπως ἐλέχθη, τόν Περιφερειάρχη* (8-3-12), τούς δημάρχους Κομοτηνῆς καί Ξάνθης καί ἀπό κεῖ καί πέρα ὅλους σχεδόν τούς κατ’ ἐπάγγελμα Τούρκους τῆς περιοχῆς. Μέ τούς δικούς μας εἰπώθηκαν τά γνωστά σαχλεπίσαχλα περί οἰκονομικῆς συνεργασίας, τουριστικῆς ἀνάπτυξης, προβλήματος τῆς βίζας κτλ, καί μέ τούς …δικούς τους τά ἀκόμη σαχλότερα περί γλυκειᾶς μάνας πατρίδας κτλ, ἀλλά ὄχι μόνον αὐτά.

Περιόδευσε σέ Κομοτηνή, Φιλύρα, Ξάνθη, Κένταυρο, Ἐχῖνο, ἐπισκέφθηκε μειονοτικούς δημάρχους, ἀπαγορευμένους συλλόγους, τούς δυό μή ἀναγνωρισμένους (τουρκο)μουφτῆδες, μειονοτικά σχολεῖα, συνοδευόμενος παντοῦ ἀπό τούς μειονοτικούς βουλευτές καί πολιτικάντηδες τῆς περιοχῆς. Μίλησε ἀνοιχτά γιά τήν μειονοτική ἐκπαίδευση καί μάλιστα στή Φιλύρα ἔταξε καί δωρεάν διανομή ὑπολογιστῶν: «θά δώσουμε προτεραιότητα στήν ἐκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Ἔτσι πρέπει νά δημιουργήσουμε ἕνα περιβάλλον στό ὁποῖο ὁ κάθε μαθητής στόν ἐλεύθερο χρόνο του θά μπορεῖ νά φτάνει στόν δάσκαλο του καί ἄν χρειαστεῖ νά δώσουμε σέ κάθε σπίτι ἀπό ἕναν ὑπολογιστή. Κατά τή γνώμη μου δέν πρέπει νά μείνει ὁμογενής μας χωρίς ὑπολογιστή στό σπίτι του (…) Πιστεύω πώς γιά ὅσο προσεγγίζουμε σωστά αὐτά τά θέματα καί δέν συμβιβαζόμαστε στό θέμα τῆς ταυτότητας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, ὁ δρόμος μπροστά μας ἀνοίγει».

Γενικῶς παρουσιάστηκε ἀνοιχτοχέρης καί κάποιος τῆς συνοδείας του κατέγραφε διαρκῶς ἀνάγκες πρός ἐξυπηρέτηση. Καί ναί μέν αὐτός ἦταν προσεκτικός στά λόγια του, ἄλλωστε ἔχει κοσμική νοοτροπία (καί Ἀγγλίδα μάνα) ὅμως πρέπει νά δοῦμε τί τοῦ εἶπαν οἱ ἄλλοι. Ἐπίσης αὐτή ἡ ἀτζέντα τῶν ἐπίσημων ἐπισκέψεων πού προσβάλλει τήν ἑλληνική ἔννομη τάξη, δέν ἀφορᾶ τήν πολιτεία; Κανείς δέν ἔχει νά πεῖ τίποτε; Καί ἡ κοσμοσυρροή στά χωριά πού ἐπισκέφθηκε, δέν μᾶς λέει κάτι;

* Ρέ σύ Ἄρη, αὐτό τό βάζο Κιουτάχειας πού σοῦ χάρισε, τό πουλᾶς; Μά τό εἶδα στή φωτογραφία καί μαγεύτηκα, τί ἐκλεπτυσμένο γοῦστο !

Εφ. Αντιφωνητής 16-3-2012