ΦΑΡΟΥΚ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ

 Φαρούκ καί Αἰσχῦλος

Πολλά χρήσιμα συμπεράσματα μποροῦν νά ἐξαχθοῦν ἀπό τήν ἱστορία τῆς τούρκικης ταινίας 1453. Θά περιοριστοῦμε μόνο στό κομβικότερο ὅλων. Ἡ κινηματογραφική ὑπερπαραγωγή τῆς γείτονος συμπίπτει μέ τό ζενίθ τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς της ἀκμῆς. Πάνω σ’ αὐτό λοιπόν τό σημεῖο ὁ προπαγανδιστικός μηχανισμός τοῦ τουρκικοῦ κράτους ἀνέλαβε νά προβάλει τήν «λαμπρότερη» στιγμή τῆς ἱστορίας τους, τήν Ἅλωση τῆς Πόλης.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν παρακολούθησε στό σπίτι του τήν ταινία πρίν αὐτή βγεῖ στίς αἴθουσες προβολῆς καί δήλωσε πώς τοῦ ἄρεσε. Ἄποψη πού δέν συμμερίστηκαν βέβαια οἱ σοβαροί Τοῦρκοι πού εἶδαν τίς γελοῖες ὑπερβολές καί τά ρατσιστικά κλισέ της, ἐνῶ δέν ἔλειψαν καί κεῖνοι πού ἐπέκριναν τήν συνεχιζόμενη ἐθνική τακτική τῶν γειτόνων νά καυχιοῦνται γιά τήν ἁρπαγή καί τόν σφετερισμό τῆς σημαντικότερης πόλης τοῦ τότε κόσμου.

Εἶναι προφανές ὅτι τό πνεῦμα τῶν βασιβουζούκων εἶναι ζωντανό στήν πλειονότητα τῆς τουρκικῆς κοινωνίας. Πῶς ἀλλιῶς θά γίνονταν ἀποδεκτά (καί λαοφιλῆ!) τέτοια φαινόμενα; Νά θυμίσουμε τό πῶς ΔΕΝ προβάλλουμε ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα καμμία μας στρατιωτική νίκη, πόσο μᾶλλον κατάκτηση; Ἤ νά συγκρίνουμε μέ τούς ἀρχαίους μας προγόνους, πού πρίν δυόμιση χιλιετίες μετά τήν ἀπόκρουση τῶν εἰσβολέων διηγοῦντο (μέ τούς «Πέρσες») τόν ἑλληνικό θρίαμβο μέσα ἀπό τό στρατόπεδο τῶν ἀντιπάλων; Ὅμως τί νά λέμε τώρα, νά συγκρίνεις τόν Φαρούκ Ἀκσόι μέ τόν Αἰσχῦλο εἶναι ὕβρις γιά τόν ἀνθρώπινο πολιτισμό..

Εφ. Αντιφωνητής 1-3-2012