ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ζήτησαν την αύξηση της ενίσχυσης των σχολείων

Σε έγγραφο που έστειλαν οι σύλλογοι αποφοίτων της ΕΠΑΘ Ροδόπης-Έβρου και Ξάνθης σε διάφορα υπουργεία, δημαρχίες και υπηρεσίες ζητάνε η ενίσχυση που δίνεται στα μειονοτικά σχολεία να φτάσει στο επίπεδο των δημόσιων σχολείων. Το πλήρες κείμενο στα Ελληνικά έχει ως εξής :

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης- Έβρου και Ξάνθης – Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) σε τακτική συνεδρίαση τους αποφάσισαν ομόφωνα να απευθυνθούν σε Εσάς, για την κατ’ιδίαν παρέμβαση Σας ώστε να επιλυθούν τα παρακάτω προβλήματα που απασχολούν τις λειτουργικές ανάγκες των Μειονοτικών Σχολείων.

 

Συγκεκριμένα το ποσοστό περικοπής της οικονομικής ενίσχυσης προς τις Σχολικές Εφορείες των Μειονοτικών Σχολείων, για τις λειτουργικές ανάγκες τους είναι πολύ μεγάλο, με συνέπεια να αδυνατούν οι Σχολικές Εφορείες να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις για την ομαλή λειτουργία των σχολείων αυτών. Αντιθέτως μάλιστα, σήμερα τα σχολεία χρειάζονται μεγαλύτερη ενίσχυση από ότι στο παρελθόν, δεδομένης της αύξησης των τιμών στα αγαθά των λειτουργικών αναγκών (π.χ. αύξηση των τιμών του πετρελαίου, αύξηση των λογαριασμών ΔΕΗ κ.α.). Ήδη τα ταμεία των περισσότερων Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων είναι χρεωμένα.

 

Ως Σύλλογοι Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης-Έβρου και Ξάνθης – Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), διαπιστώσαμε ότι τα δημόσια σχολεία με τον ίδιο αριθμό μαθητών και με τις ίδιες ακριβώς θέσεις, λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά οικονομικής ενίσχυσης από αυτά που λαμβάνουν τα Μειονοτικά Σχολεία.Αναλυτικά, έχουμε από την ηλεκτρονική πληροφόρηση προγράμματος διαύγεια το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012, με θέμα «Κατανομή πιστώσεων (Δ’ Κατανομή έτους 2011) στις σχολικές επιτροπές των δημοσιών σχολείων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και στις Μειονοτικές Σχολικές Εφορείες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών», όπου:

 

ΜΕΙΚΤΑ       ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ           ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

Α/βάθμια Σχ. Επιτροπή 60.445,39                   89,78                   60.355,61

Β/βάθμια Σχ. Επιτροπή 58.075,00                 88,00                    57.987,00

Σχολικές Εφορίες            23.863,55                 35,80                     23.827,75.

 

Πολλά Μειονοτικά Σχολεία επιδοτούνται μόνο με 1.300 ευρώ ετησίως!!!! Είναι βέβαια αυτονόητο ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη, όπως η θέρμανση των σχολικών κτιρίων σε ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας τοποθεσίες και ιδιαίτερα στις περιοχές του ορεινού όγκου της Θράκης.

Γι’ αυτό εμείς ζητάμε την ίση οικονομική ενίσχυση των ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με αυτά των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, διότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ακριβώς τα ίδια χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση, λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει την εποχή αυτή η Χώρα μας, δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό εάν δεν υπήρχε επιτακτική ανάγκη. Όμως τα προβλήματα στα ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ διογκώνονται κάθε μέρα και περισσότερο. Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σε Εσάς και ζητάμε την άμεση παρέμβαση Σας, ώστε να αυξηθεί η οικονομική χρηματοδότηση των Σχολικών Εφορειών, προκειμένου να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι λειτουργικές ανάγκες των ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

 

Ως επιστημονικός Σύλλογος θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η δημιουργία παραπόνων και αντιδράσεων για μη ίση μεταχείριση μεταξύ Ελλήνων πολιτών με βάση την αρχή της ισονομίας και της ισοπολιτείας.

Θεωρούμε δεδομένο το προσωπικό ενδιαφέρον Σας για την προώθηση και την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας και γι’ αυτό Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό,

 

Για το Δ.Σ. Ν.Ροδόπης- Ν.Έβρου                                   Για το Δ .Σ. Ν. Ξάνθης

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Πρόεδρος

Ιμπραχήμ ΜΕΜΕΤ                                                   Αλή ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΖΑ

Περιοδικό Ρόντοπ Ρουζγκαρί 14-3-2012