ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ;

 Θά πάρουν στόν Καιάδα καί τή Θράκη μαζί τους;

Καιρό τώρα ἀκούγεται πώς πρόθεση τῆς Κυβέρνησης (τοῦ ΠαΣοΚ, γιά νά ἀκριβολογοῦμε) εἶναι ἡ «ἐπίλυση» τοῦ θέματος τῶν μουφτήδων. Ὅπως εἶναι πλέον παγκοίνως γνωστό, ὁ καφροΓΑΠ ἔταξε στόν Ἐρντογάν ὅτι θά «κλείσει» τό θέμα καί τό περιβάλλον τοῦ Πάγκαλου ἀνέλαβε νά φέρει σέ πέρας τήν ἀποστολή, ἕνα ἔργο στά ὅρια τῆς προδοσίας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς τό στελεχιακό αὐτό περιβάλλον δέν εἶναι ἄμοιρο προσόντων, γνώσεων καί ἴσως καί ψηγμάτων πατριωτισμοῦ. Ἔτσι εἴχαμε μιά μικρή ἐλπίδα πώς τά σενάρια γιά μεθόδευση μιᾶς ἀκόμη ὑποχώρησης στίς τουρκικές ἀπαιτήσεις θά διαψεύδονταν. Ἡ ἐλπίδα αὐτή ἐνισχύθηκε ὅταν πληροφορηθήκαμε ὅτι θά ἐπιδιωχθεῖ καί κάποια διακομματική συναίνεση, καθώς ὑπάρχει καί ἡ συγκυρία τῆς κοινῆς ὑποστήριξης στήν Παπαδημοκρατία.

Κι ὅμως! Στίς 24 Ἰανουαρίου τό πράσινο καθεστώς ἀποδείχθηκε πάλι ἀδίστακτο γιά μερικές χιλιάδες ψήφους. Ἀφοῦ ἀπέκλεισε κάθε μή πασοκική ἄποψη γιά τό πῶς πρέπει νά προχωρήσει τό νομοθέτημα, ἔδωσε τά ρέστα του ὑπέρ τῆς «γραμμῆς Ξυνίδη» γιά …ἀνάδειξη τοῦ Μέτε σέ μουφτή Ξάνθης! Τό πιό φανατικό στοιχεῖο τῆς ἐκτουρκισμένης – ἐκφασισμένης μειονοτικῆς ἡγεσίας ὄχι μόνο νά πάρει τή βούλα τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας ἀλλά καί νά ἔχει μετά τήν ἄνεση νά διορίσει τούς ἰμάμηδες τῆς ἀρεσκείας του! Στίς λεπτομέρειες τοῦ νόμου πού ἑτοιμάστηκε θά κριθεῖ τό πᾶν καί ἡ πρόγνωση γιά τή Θράκη εἶναι, δυστυχῶς, ἡ χειρότερη δυνατή. Δέν ξέρουμε ἄν ὑπάρχουν ἀκόμη περιθώρια κάποιας μεταβολῆς.

Κάνουμε πάντως ἔκκληση σέ κάθε ἐμπλεκόμενο (ἀλήθεια, ὁ Πεταλωτής ὑπάρχει πουθενά;) νά διασώσει τό μεῖζον ἐθνικό συμφέρον. Τό καταρρέον ΠαΣοΚ μέ μερικές χιλιάδες ψήφους παραπάνω δέν πρόκειται νά διασωθεῖ, ἄς μή πάρει ὅμως μαζί του στόν Καιάδα καί τό αὔριο τῆς Θράκης

Εφ. Αντιφωνητής 1-2-2012