ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

Θα συζητηθεί το μέλλον του μειονοτικού τύπου

Θα συζητηθεί το μέλλον του τουρκόφωνου τύπου στην Δυτική Θράκη.

Το Δ.Σ. της Πολιτιστικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας της Μειονότητας Δυτικής Θράκης (ΠΕΚΕΜ) θα συναντηθεί με μέλη του τουρκόφωνου τύπου της Δυτικής Θράκης εν όψει του συνεδρίου που θα οργανώσει με τίτλο ¨Το χτες το σήμερα και το αύριο του τουρκόφωνου τύπου στην Δυτική Θράκη¨.

Η ΠΕΚΕΜ ανακοίνωσε πως εν όψει του συνεδρίου που σκέπτεται να οργανώσει κατά τις επόμενες μέρες, θα κάνει στις 10 Φεβρουαρίου μια συγκέντρωση αξιολόγησης μαζί με μέλη του τουρκόφωνου τύπου της Δυτικής Θράκης.

Στην συγκέντρωση αυτή που θα γίνει στις 15.00 στην αίθουσα του Συλλόγου Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής είναι καλεσμένοι όλα τα μέλη του τουρκόφωνου τύπου της Δυτικής Θράκης.

 Ιστοσελίδα του κόμματος DEB 7-2-2012