ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

Γιά τά αὐθαίρετα τῆς μειονότητας

Πολύς λόγος ἔγινε ἐσχάτως γιά τόν νόμο 4014/2011 πού «τακτοποιεῖ» τά αὐθαίρετα. Μιά σειρά μειονοτικῶν παραγόντων ζήτησε ἔκπτωση στά πρόστιμα γιά τήν μουσουλμανική κοινωνία, στό πρότυπο τῆς ἔκπτωσης πού προβλέφθηκε γιά τούς Πόντιους νεοπρόσφυγες, ἐπικαλούμενη τήν ἰδιόμορφη κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε στή Θράκη μέ τίς οἰκοδομικές ἄδειες μέχρι πρίν 20 χρόνια. Εἶναι γνωστό πώς οἱ ἄδειες ἀνέγερσης ἤ καί ἐπισκευῆς στήν πράξη ἀπαγορευόταν γιά τόν μειονοτικό πληθυσμό μέχρι τό 1991.

Ἔτσι ἡ παρανομία ἦταν μονόδρομος καί κανόνας. Μέ τήν πραγματικότητα αὐτή κατά νοῦ πρέπει νά εἰπωθεῖ πώς τό αἴτημα εἶναι δίκαιο. Δεν ξέρουμε τί ἔκπτωση θά μποροῦσε νά υἱοθετηθεῖ, ἄς τό ἀποφασίσουν αὐτό οἱ ἁρμόδιοι, ἀλλά κατά τή γνώμη μας χρειάζεται καί μία διάκριση καί προνομιακή μεταχείριση τῶν ἰδιοκτητῶν αὐθαιρέτων πρίν τή δεκαετία τοῦ ‘90 ἔναντι τῶν ὑπολοίπων. Γιατί πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βιομηχανία τῶν αὐθαίρετων κατασκευῶν ἀπό μειονοτικούς συνεχίστηκε καί μετά τήν ἄρση τῶν περιορισμῶν, ἀφοῦ ἔτσι εἶχε μάθει ὁ κόσμος καί ἔτσι τόν …συνέφερε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὁ ἴδιος ὁ τουρκομουφτής Κομοτηνῆς, Ἰμπράμ Σερήφ, πού μέ μιάν ἄδεια μικροεπισκευῆς ξανάχτισε οὐσιαστικά τό σπίτι του στό κέντρο τῆς πόλης! Κι αὐτό ἴσχυσε ὄχι μόνο γιά σπίτια, ἀποθῆκες κτλ ἀλλά καί γιά τεμένη (μόνο ἐμεῖς ἔχουμε καταγγείλει πόσες περιπτώσεις…). Διάκριση λοιπόν καί δικαιοσύνη γιά ὅλους!

Εφ. Αντιφωνητής 16-2-2012

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone