ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ

Το Ελληνικό δημοτικό του Γαλατά επεστράφη στο ίδρυμα

Η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων αποφάσισε την απόδοση του σχολικού κτιρίου στο βακούφι του Ελληνικού Σχολείο του Γαλατά.

ΑΓΚΥΡΑ – Η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων αποφάσισε την απόδοση του σχολικού κτιρίου στο βακούφι του Ελληνικού Σχολείου του Γαλατά. Το Συμβούλιο Βακουφίων στην σύνοδο του αξιολόγησε το αίτημα που επέβαλε το Βακούφι του Ελληνικού Σχολείο του Γαλατά για επιστροφή του σχολείου. Το Συμβούλιο των Βακουφίων εξέτασε τα έγγραφα που παρουσίασε ο ίδρυμα και δείχνουν ότι το κτίριο του ανήκει, και στα πλαίσια του άρθρου 11 του νόμου για τα βακούφια της 28-8-2011 το αποφάσισε. Αποφάσισε πως μπορεί να αποδοθεί το κτίριο του σχολείου στο ίδρυμα.

Είναι γνωστό πως το κτίριο του σχολείου στο Γαλατά μετά το 1936 εντάχθηκε στην περιουσία των βακουφίων και μετά από το 1974 πέρασε στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι υπάλληλοι του ιδρύματος ανέφεραν πως η διαδικασία απόδοσης θα ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μήνες.

Η προσφυγή του ιδρύματος του Ελληνικού Σχολείο του Γαλατά ήταν η πρώτη προσφυγή για επιστροφή μειονοτικής περιουσίας.

Στο μεταξύ έγινε γνωστό πως 13 μειονοτικά ιδρύματα έχουν προσφύγει σχετικά στην Γενική Διεύθυνση Βακουφίων.

Εφ. Ραντικάλ 7-2-2012

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone