ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 1453

1 4 5 3

Ἀντιγράφω τήν ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη ἀπό τήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης (τομέας Νεολαίας):

Στίς 18 Φεβρουαρίου ὀργανώνουμε ἐκδρομή στήν Ἀδριανούπολη γιά νά παρακολουθήσουμε τήν ταινία «Ἅλωση 1453». Τό συνολικό κόστος εἶναι 20 εὐρώ καί περιλαμβάνει τό εἰσιτήριο τοῦ λεωφορείου καί τοῦ κινηματογράφου.

Ἀναχώρηση στίς 18 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Σάββατο, ὥρα 7.30 ἀπό τή στάση τοῦ λεωφορείου γιά τόν «γιακά». Οἱ ἐγγραφές θά γίνονται μέχρι τίς 14.53 τῆς 16ης Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ .

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς στή Γραμματεία τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης

(τηλ. 25410 23614 – 6938306308).

Ἔτσι λοιπόν ἡ σινεφίλ Τ.Ε.Ξ. καί ἡ φέρελπις νεολαία της! Τέτοιες πνευματικές καί καλλιτεχνικές ἀνησυχίες ἔχει καί τέτοια ἐνδιαφέροντα, χάριν τῶν ὁποίων κάνει χαλαρά καί 500 χιλιόμετρα ἡμερήσια ἐκδρομή… Ὄχι πώς ἀμφιβάλλαμε ποτέ, ἀλλά τό τονίζουμε γιά ὅποιον ἀφελή νομίζει ἀκόμη πώς πρόκειται γιά μιάν ἀθώα συλλογικότητα τῆς μειονοτικῆς κοινωνίας.

Δικαίωμά τους φυσικά νά προτιμοῦν τήν ἱστορική ἀφήγηση πού δικαιώνει τούς ἅρπαγες καί τούς βασιβουζούκους (πρωταγωνιστική μορφή ὁ Οὐλουμπατλί Χασάν, μυθικός ἥρωας πού πρῶτος ἀνέβηκε στά τείχη τῆς Πόλης καί – κατά τήν τούρκικη ταινία καί τό πάγιο στερεότυπο τῶνβαρβάρων – μᾶς πήδηξε καί τή γκόμενα). Εἶναι ὅμως καί δική μας ὑποχρέωση νά βλέπουμε τήν καθημερινά ἁπτή πραγματικότητα πού στοιχειώνει τό μέλλον τῆς περιοχῆς, ἀντί νά βαυκαλιζόμαστε μέ ἰδεολογήματα καί ὡραιοποιήσεις πού μᾶς μεταφέρουν σέ ἄλλους κόσμους.

Ἡ συνύπαρξη σ’ ἕναν τόπο, πόσο μᾶλλον σέ μιά κοινωνία, προϋποθέτει πέραν τῶν ἄλλων κι ἕνα ἐλάχιστο κοινό φαντασιακό. Ποῦ μπορεῖ κανείςνά βασιστεῖ ὅταν ὁ μισός πληθυσμός ἔχει γιά πατρογονικό καύχημά του τήν θλιβερότερη ἐθνική τραγωδία τοῦ ἄλλου μισοῦ; Τί εἴδους σύγκριση μπορεῖ νά γίνει μέ τήν γαλλογερμανική προσέγγιση πού κάθε τόσο μνημονεύει ἐκστασιασμένη ἡ πανεπιστημιακή κοπριά τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ;

Μποροῦμε νά φανταστοῦμε ἐκδρομές ἀπό τό Στρασβοῦργο π.χ. στή Γερμανία γιά νά παρακολουθήσουν γερμανικές ταινίες μέ θέμα τήν κατάληψητοῦ Παρισιοῦ τό 1940;!!!

Δεῖτο στό Διαδίκτυο τό τρέιλερ τῆς ταινίας, μιᾶς πραγματικῆς ὑπερπαραγωγῆς πού γυριζόταν ἐπί τρία χρόνια καί κόστισε 17 ἑκ. δολάρια (!) καί φανταστεῖτε μέ τί πνεῦμα φιλίας καί συνύπαρξης θά ἐπιστρέψει ἡ μειονοτική νεολαία πού θά ἐκδράμει στήν Ἀδριανούπολη…

Εφ. Αντιφωνητής 16-2-2012