ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΟΤΔΘ ΣΤΗΝ FUEN

Η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ στις Βρυξέλλες μαζί με την FUEN

 Την 24 και 25 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (Ε.Ο.Τ.Δ.Θ ) συμμετείχε στην συγκέντρωση με θέμα “ Ζώντας τη διαφορετικότητα-Μεσημεριανός Δείπνος FUEN” και στη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN).

Στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ομάδας Intergroup Παραδοσιακών Μειονοτήτων, Εθνικών Ομάδων και Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή περίπου 40 ατόμων από τη Διοίκηση της FUEN, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διαλόγου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία οικοδεσπότης ήταν ο βουλευτής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Herbert Dorfmann, συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Τ.Δ.Θ Χαλήτ Χαμπίπογλου. Ενώ στη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε την 25 Ιανουαρίου, υπό την φιλοξενία του ευρωβουλευτή και μέλους της FUEN και RMDSZ από την Ρουμανία İuliu Winkler, συζητήθηκε η καμπάνια συλλογής υπογραφών που αποφασίστηκε από την “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” και θα εφαρμοστεί από την Πρωτοβουλία Πολιτών Ευρώπης της FUEN..

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:: Στόχος 1 εκατομμύριο υπογραφές

Στη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης της 25ης Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την φιλοξενία του Iuliu Winkler, συζητήθηκαν οι δράσεις της “Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών”. Σύμφωνα με την “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2012, με τη συγκέντρωση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου υπογραφών, δίνεται η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να καταθέτουν κατευθείαν νομοθετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη FUEN, αυτό αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την αποδοχή πολιτικών σχετικά με την ετερότητα των παραδοσιακών μειονοτήτων της Ευρώπης και και τα δικαιώματά των. Εξ’ αυτού και εφαρμόζοντας την απόφαση που είχε ληφθεί στη συνέλευση του Ιουνίου του 2011 στο Eisenstadt, η FUEN αποσκοπεί να οργανώσει μια καμπάνια συλλογής υπογραφών στην Ευρώπη σε συνάρτηση με την “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών”, για την προστασία των δικαιωμάτων των παραδοσιακών μειονοτήτων. Εφόσον συγκεντρωθούν 1 εκατομμύρια υπογραφές,η FUEN μαζί και με τους άλλους φορείς που υποστηρίζουν την καμπάνια, σκοπεύει να καταθέσει νομοθετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Ιστοσελίδα της Ε.Ο.Τ.Δ.Θ. 30-1-2012