ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

Οι ΕΠΟΠ στην εκπαίδευση

Παρουσιάσθηκε στον τύπο η εκπαίδευση των επαγγελματιών οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ισπάρτα και στην Διοίκηση Κεντρικών Ασκήσεων, οι οποιοι θα ενταχθούνε σε μονάδες του Στρατού Ξηράς

 Εφ. Χουριέτ 27-1-2012