ΚΑΘΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ….

Καθείς καί ὁ ρόλος του…

Τά τσουτσέκια τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου, τά ἐξωνηµένα τοµάρια πού παριστάνουν τούς διωκόµενους µειονοτικούς δηµοσιογράφους ἔβγαλαν πάλι τή χολή τους ἐναντίον µας (γραπτά καί ὀνοµαστικά). Ἀφορµή ἡ διαµαρτυρία µας κόντρα στόν ἐκφασισµό καί τίς τιµές πού ἐπεφύλαξαν οἱ …συνάδελφοί τους τῆς ΤΕΞ γιά τόν τούρκικο Στρατό στήν Ξάνθη (11-11-11, τέµενος Σουνέ).

Ἔτσι ἐπιδαψίλευσαν στό ἀνά χεῖρας ἔντυπο ὅποιαν ὕβρη ἤξεραν στά ἑλληνικά, πού ξέρουν ὅτι “πιάνει” στό καθυστερηµένο ἑλληνόφωνο κοινό (γιά “ρατσισµούς”, “φασισµούς” κτλ), προσθέτοντας ὅτι τούς …ἀπειλήσαµε κιόλας! Δηλαδή ἕνας (ἀριθµός: 1) ἄνθρωπος µπῆκε µέσα στό τζαµί καί ἀπείλησετούς δεκάδες παρόντες!

Βρέ ἐλεεινοί κοπρίτες, βρέ σιχαµένοι ψεῦτες, γιατί δέν δηµοσιεύσατε ὅσα ἔγραφε τό φυλλάδιο πού µοιράζαµε στούς προσερχόµενους στό τέµενος; Δεῖξτε, ποῦ ὑπάρχει ἡ παραµικρή µοµφή κατά τῆς µουσουλµανικῆς κοινωνίας. Τολµᾶτε νά γράψετε µιά φορά τήν ἀλήθεια;

Καί κάτι γιά τά ἑλληνόφωνα ΜΜΕ τοῦ κέντρου: Οὔτε ἕνα δέν ἀναφέρθηκε στό συµβάν τῆς Ξάνθης. Λές καί ἦταν ἥσσονος σηµασίας καί πάντως ἀµελητέο µπροστά στόν θόρυβο πού παράγει τό στόµα τοῦ κάθε ὑπουργίδιου ἤ ἡ γραφῖδα τοῦ κάθε ρουφιανογράφου.

Εἴπαµε, καθείς καί ὁ ρόλος του…

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone