Η ΕΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εφ. Αντιφωνητής 1-12-2011 

 Ἅη Νικόλας, Ἅη Βασίλης, δέν πειράζει, τουρίστες µόνο νά φέρνει…

Τό γεγονός ὅτι τόν προαιώνια ἑλληνικό τόπο τῆς Μικρασίας κατέχει ὁριστικά πλέον ἀπό 80ετίας ἡ πολιτισµοκτόνα Τουρκία δηµιουργεῖ µία σειρά ζητηµάτων ἀναφορικά µέ τήν ἐθνική καί θρησκευτική κληρονοµιά στήν ἄσπονδη γείτονα. Κάπως ἔτσι ἔχουµε τά τραγελαφικά φαινόµενα διεκδίκησης τῆς πολιτισµικῆς µας κληρονοµιᾶς ἀπό τό κράτος ἐκεῖνο πού µεθόδευσε τόν ἀφανισµό τῶν δηµιουργῶν της.

Διαβάζουµε λοιπόν στήν τουρκική «Ραντικάλ» (18-11-11) πώς ὁ ὑπουργός Πολιτισµοῦ καί Τουρισµοῦ (ἀπό κεῖ πῆρε τήν κρετίνικη ἰδέα καί γιά τό καθ’ ἡµᾶς ὑπουργεῖο ὁ ΓΑΠ;) Ἐρτογρούλ Γκιουνάι βρέθηκε στό Παέστουµ τῆς Ἰταλίας γιά τήν 14η ἔκθεση Τουρισµοῦ κι Ἀρχαιολογίας τῆς Μεσογείου. Ἐκεῖ λοιπόν, µέ τό γνωστό τούρκικο θράσσος, ἀπευθύνθηκε στούς Ἰταλούς δηµοσιογράφους καί ἀφοῦ ἄναφέρθηκε σέ µνηµεῖα πού διεκδικοῦνται ἀπό τή Γαλλία, τήν Ἀγγλία καί τίς ΗΠΑ, διεκδίκησε ὄχι µόνο κλασσικές καί βυζαντινές ἀρχαιότητες πού ἔχουν κλαπεῖ ἀπό Ἰταλούς (ἀνέφερε πλακάκια ἀπό τάφο τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Νίκαιας καί µιά ἐπιγραφή ἀπό τή Λυκία) ἀλλά µίλησε καί γιά τά ὀστᾶ τοῦ Ἅη Βασίλη! Μισοαστεῖα – µισοσοβαρά εἶπε: «Σύντοµα θά ἔχουµε µεγάλους καβγάδες µέ σᾶς τούς Ἰταλούς. Τά ὀστᾶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Σ.Σ.: Santa Claus – Ἁγίου Βασιλείου µετά τό µπέρδεµα τῶν προσώπων στή Δύση) πού γεννήθηκε στά Πάταρα κι ἔζησε στά Μῦρα ἁρπάχτηκαν ἀπό κουρσάρους καί µεταφέρθηκαν στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας. Αὐτό ἀναφέρεται στήν ἱστορία. Αὐτή τή στιγµή στά Μῦρα ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία καί τό σπίτι του πού τό ἐπισκέπτονται χιλιάδες ἄτοµα ἀλλά τά ὀστᾶ του εἶναι στό Μπάρι. Ἀκόµη δέν προβήκαµε σέ κάποια νοµική πράξη. Ἐγώ ἐπιθυµῶ τά µνηµεῖα νά ἐκτίθενται ἐκεῖ ὅπου ἀνήκουν, διότι πιστεύω ὅτι κι αὐτά ἔχουν ψυχή».

Κι ἄν τελικά δέν …ἔχουν ψυχή, πάντως σίγουρα φέρνουν τουριστικό συνάλλαγµα, αὐτό τό ξέρει σίγουρα ὁ κύριος Ἐρτογρούλ. Δυό γάιδαροι µαλώνανε σέ ξένο ἀχυρώνα..