ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 8,2%

Η οικονομία μας στο τρίτο τρίμηνο αναπτύχθηκε κατά 8,2 %

ΑΓΚΥΡΑ – Η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK), ανακοίνωσε πως η οικονομία της Τουρκίας κατά την Τρίτη περίοδο του 2011 αναπτύχθηκε κατά 8,2%. Η TÜİK ανακοίνωσε τα στοιχεία σχετικά με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τρίτης περιόδου του 2011.

Με βάση αυτά τα στοιχεία κατά την Τρίτη περίοδο του 2011 σε τρέχουσες τιμές υπήρξε μια αύξηση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά 17,4% φτάνοντας τα 348 δις 802 εκ. λίρες. Με σταθερές τιμές η οικονομία σε αυτή την περίοδο αναπτύχθηκε κατά 8,2% φτάνοντας σε 31 δις 29 εκατομμύρια λίρες.

……………….

Η ανάπτυξη παρατηρήθηκε σε όλους τους τομείς της οικονομίας της Τουρκίας. Οι πρώτοι σε ανάπτυξη ήταν ο χρηματοπιστωτικός τομέας με 15,8%, οι κατασκευές με 10,6%, μεταφορά, αποθήκευση και επικοινωνίες 9,7%, χοντρικό και λιανικό εμπόριο 9,6%.

Εφ. Νέτγκαζέτε 12-12-2011

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone