ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΔ

 Η Επιτροπή Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησε από την Ελλάδα την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ

Η Επιτροπή Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου του 2011 συζήτησε τις εξελίξεις σχετικά με τις υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης και σχετικά με τις υποθέσεις Μπεκίρουστα και υπόλοιποι (35151/05), Εμίν και άλλοι (34144/05) και Τουρκική Ένωση Ξάνθης και άλλοι (26698/05)

……………………..

Η Επιτροπή των υπουργών λαμβάνοντας υπόψιν την επιστολή της ΕΟΤΔΘ (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης) αποφάσισε να παρακολουθήσει την απόφαση του συμβουλίου επικρατείας σχετικά με το αίτημα της ΤΕΞ να ακυρωθεί η απόφαση του Εφετείου Θράκης σχετικά με το κλείσιμο της.

…………………

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές την πλήρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, και ζήτησε να έχει ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Περιοδικό Ρόντοπ Ρουζγκαρί 15-12-2011