ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΟΤΔΘ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ιστοσελίδα της Ε.Ο.Τ.Δ.Θ. 30-11-2011

 Η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ. μετείχε σε υποεπιτροπή του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

Η Ε.Ο.Τ.Δ.Θ. η οποία με το άνοιγμα του παραρτήματος της στις Βρυξέλες μετέχει σε πάνελ και συνέδρια που οργανώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) στις Βρυξέλες καθώς και σε πάνελ που οργανώνονται από πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από ΜΚΟ, τώρα άρχισε να συμμετέχει και σε υποεπιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η συνέχεια για τους συνδρομητές