ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ

Το 2012 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 51 λίρες

Με βάση το πρόγραμμα για το έτος 2012 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο κατώτατος ακαθάριστος μισθός θα αυξηθεί κατά 3% και θα πάει από τις 837 λίρες στις 888 λίρες.

……………

Για το 2012 προβλέπεται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων να είναι 131,7 δις λίρες, τα έξοδα 157,2 και το έλλειμμα στα 25,5 δις λίρες.

Εφ. Ταράφ 31-10-2011

Σχόλιο : 888 λίρες σημαίνει 355 ευρώ μικτά….