ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Για όποιον δεν ξέρει γλώσσα, ή δεν πιστεύει στην ισότητα αντρών γυναικών, ή τρέχει υπερβολικά με το αυτοκίνητο δεν δίνεται άδεια παραμονής

Η κυβέρνηση της Ελβετίας έκανε το πρώτο βήμα για την εξολοκλήρου αλλαγή του νόμου περί μετανάστευσης. Με τον νέο νόμο όποιος δεν ξέρει την γλώσσα, τρέχει με το αυτοκίνητο, δεν πιστεύει στην ισότητα ανδρών-γυναικών ή δεν υιοθετεί τις αξίες της Ελβετίας δεν θα παίρνει άδεια παραμονής.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Σιμονέτα Σμαρούγκα ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο περί μετανάστευσης. Ο νέος νόμος ετοιμάστηκε με βάση την εναρμόνιση κα θέτει ως θεμελιώδες κριτήριο την γνώση μιας από τις γλώσσες της Ελβετίας.

……………………..

Με τον νέο νόμο επέρχονται οι εξής αλλαγές :

Παράλληλα με την υποχρέωση για γνώση γλώσσας για να παρασχεθεί η προσωρινή ή μόνιμη άδεια παραμονής, θα ερευνείται και αν υπάρχει συμμόρφωση με τις αξίες της Ελβετίας.

Όλοι οι μετανάστες επιβάλλεται να ξέρουν μια από τις γλώσσες της Ελβετίας. Θα ενθαρρύνονται τα μαθήματα γλώσσας.

Δεν θα ανανεώνεται η άδεια παραμονής σε όσους τρέχουν με το αυτοκίνητο, δεν πιστεύουν στην ισότητα των δύο φύλων και κινούνται ανάλογα.

Σχετικά με την επανένωση οικογενειών, για χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως η Τουρκία) θα εφαρμόζεται το προαπαιτούμενο της γλώσσας. Δεν θα δίνεται άδεια παραμονής σε όποιον δεν μπορεί να αποδείξει πως ξέρει μια από τις γλώσσες της Ελβετίας ή πως έχει προχωρήσει σε μαθήματα γνώσης της γλώσσας αυτής. Ο όρος αυτός θα εφαρμόζεται και για τα τέκνα που έχουν υπερβεί το 18ο έτος ηλικίας τους.

…………….

Εφ. Χουριέτ 27-11-2011