ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΟΤΔΘ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συζητήθηκε στις Βρυξέλλες το θέμα της ενότητας της διαφορετικότητας και της ελευθερίας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ΕΟΤΔΘ) στις 10-11-2011 μετείχε σε συνέδριο που οργάνωσαν από κοινού το Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το RELIGARE με θέμα ¨Συμβίωση- Η ενότητας της διαφορετικότητας και της ελευθερίας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα¨. Στο συνέδριο που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες μετείχε το μέλος της ομάδας λόμπι και Διεθνών Κινήσεων Αλή Τουρκελί.

Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γιάγκλαντ : Να μην επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη οι ακραίες φωνές

Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Θόρμπορν Γιάγκλαντ ανέφερε πως παρά την ύπαρξη των σχετικών με την οικονομική κρίση προβλημάτων υπάρχουν άλλα ακόμη μεγαλύτερα και αυτά σχετίζονται με την διαφορετικότητα στην Ευρώπη, και δήλωσε πως πέρα από την αποδοχή της διαφορετικότητας, το θέμα είναι το πώς θα επωφεληθούνε οι άνθρωποι από την διαφορετικότητα. Ο Γιάγκλαντ ανέφερε πως σε ένα περιβάλλον όπου όπως φάνηκε από μια έρευνα μόνο το 40% των πολιτών της Ε.Ε. πιστεύουν πως οι μετανάστες θα μπορούσαν να ενταχθούνε, δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί να κυριαρχήσουν οι ακραίες φωνές και η ρητορική του μίσους. Ο Γιάγκλαντ ανέφερε πως η Ευρώπη δεν αποτελείται από τα 27 μέλη της Ε.Ε αλλά από τα 47 κράτη και ότι είναι ανάγκη να ενδυναμωθεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποτελεί το θεμέλιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

ΕΟΤΔΘ : Στην Ελλάδα που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ε.Ε. δεν αναγνωρίζεται η τουρκική ταυτότητα

Την προσοχή τράβηξε η ερώτηση που απηύθυνε η ΕΟΤΔΘ προς τον Γιάγκλαντ σχετικά με μια άλλη διάσταση της διαφορετικότητας τις μειονότητες, και ειδικότερα για την Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Η ΕΟΤΔΘ ανέφερε πως είναι σημαντική η θέση του Γιάγκλαντ πως οι άνθρωποι στο θέμα της ιθαγένειας μπορούνε να έχουν παραπάνω της μιάς ταυτότητες, αλλά ότι η Ελλάδα με βάση την εμμονή της Ευρώπης για μία και μόνη ταυτότητα, δεν αναγνωρίζει την μειονότητα ως ¨Τουρκική¨ αλλά ως ¨μουσουλμανική¨ και δεν επέτρεψε να δοθεί άδεια λειτουργίας σε συλλόγους που περιέχουν τον όρο ¨τουρκικός¨. Η ΕΟΤΔΘ ανέφερε πως πέρα από αυτό αφαιρέθηκε και η ιθαγένεια από περίπου 60.000 άτομα μη ελληνικής καταγωγής και τον ρώτησε πως τα κρίνει αυτά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ε.Ε.

Αδύνατη η Ευρώπη στο θέμα της διαμόρφωσης πιο ισχυρών δεσμεύσεων για την προστασία των μειονοτήτων

Ο Γιάγκλαντ ανέφερε πως όσον αφορά τα σχετικά με τα μειονοτικά θέματα υπάρχει ένα μόνο μέσο, η Συνθήκη για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων αλλά ότι ακόμη και αυτό μπορεί να επηρεάσει μόνο ως ένα σημείο. Ο Γιάγκλαντ ανέφερε πως η αναγνώριση εθνικής μειονότητας εμπίπτει στο χώρο της εθνικής ηγεμονίας, πως δεν έχουν διαμορφωθεί πιο ισχυρές δεσμεύσεις για την προστασία των μειονοτήτων και ότι στο θέμα αυτό φαίνεται πως υπάρχει μια αδυναμία.

Ιστοσελίδα της ΕΟΤΔΘ 11-11-2011

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone