ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μετά την βενζίνη, τώρα αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης

Μετά ττην αύξηση στην τιμή της βενζίνης, σήμερα υξήθηκε και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η αύξηση στο πετρέλαιο είναι 3,98%.

 

Μετά την αύξηση η τιμή του πετρελαίου θα ανέβει από 3,72 το λίτρο στο 3,87.

Την Παρασκευή είχε αυξηθεί η τιμή της βενζίνης

Την Παρασκευή το απόγευμα, είχε μπει με μιας αύξηση 8 λεπτών Η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων είχε ανέβει από 4,27 λίρες το λίτρο στο 4,35.

Εφ. Χουριέτ 17-10-2011

Σχόλιο : Με  την χτεσινή ισοτιμία νομισμάτων όπως την δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό σημαίνει τιμή σε ευρώ, 1,548 για το πετρέλαιο και 1,705 για την αμόλυβδη.