ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ Β. ΙΡΑΚ

Εφ. Ραντικάλ 21-9-2011

Οι Τ.Ε.Δ. ανακοίνωσαν τον απολογισμό της αεροπορικής επιχείρησης

Το Γενικό Επιτελείο προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με την επιχείρηση σε βάρος των στρατοπέδων του ΠΚΚ. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου έχει ως εξής :

1  Από τις 17 Αυγούστου 2011 πραγματοποιήθηκαν 58 διερευνητικές αεροπορικές έξοδοι σχετικά με τους χώρους καταφυγίων της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Βόρειο Ιράκ, τα σημεία ελέγχου τους, καθώς και τις αποθήκες όπλων και πυρομαχικών.Μετά την αξιολόγηση και την λεπτομερή ανάλυση των τραβηχθέντων φωτογραφιών εκτελέστηκαν 152 αεροπορικές επιχειρήσεις προς τους στόχους.

2  Μετά από κάθε αεροπορική επιχείρηση οι βληθέντες στόχοι ελέγχθηκαν από αναγνωριστικά αεροπλάνα, και αξιολογήθηκαν πάλι οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν. Με βάση τα αποτελέσματα που λήφθηκαν όλοι οι στόχοι βλήθηκαν και καταστράφηκαν.

3  Οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Βόρειο Ιράκ θα παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς και για όσο καθορίζονται στόχοι η αεροπορική επιχείρηση θα συνεχιστεί.