ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ

Εφ. Ταράφ 7-9-2011

ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ

Όταν ρωτήσαμε τις Τ.Ε.Δ. ¨Σε έξι μήνες πόσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν¨ και δεν απάντησαν, κάναμε την ίδια ερώτηση και στον Βρετανικό Στρατό. Ήρθε λεπτομερές ντοκουμέντο σχετικά με τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν και τις αιτίες θανάτου.

Πολίτης ονόματι Ντογάν Οζκάν επωφελούμενος από τον νόμο για το δικαίωμα στην πληροφόρηση ρώτησε τις Τ.Ε.Δ. πόσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο. Οι ΤΕΔ κρίνοντας πως η ερώτηση βρίσκεται εκτός του δικαιώματος πληροφόρησης δεν του απάντησε. Κάνοντας σύγκριση κάναμε την ίδια ερώτηση στην Βρετανία, και πήραμε μια λεπτομερή απάντηση με τους λόγους που προκάλεσαν τον θάνατο , όπως και για την πορεία των ερευνών σχετικά με τους θανάτους.

Ο Οζκάν στις 5 Αυγούστου στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης ρώτησε τις Τ.Ε.Δ. Η ερώτηση ήταν ως εξής : ¨ Ζητώ πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο εξάμηνο πριν από τις 3-7-2011, τις αιτίες θανάτου και την πορεία των ερευνών σχετικά με αυτούς τους θανάτους. Πόσοι είναι οι στρατηγού και οι ναύαρχοι εντός των ΤΕΔ ; Ποια είναι η συνολική δαπάνη για τους μισθούς τους, τα οδοιπορικά κ.λ.π. ¨ Η απάντηση ήταν σύντομη και ξεκάθαρη : ¨Το αίτημα σας κρίθηκε πως βρίσκεται εκτός του νόμου για το δικαίωμα πληροφόρησης¨.

Για να κάνουμε μια σύγκριση διαφάνειας κάναμε μια παρόμοια ερώτηση στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, που είναι ανοιχτό σε ερωτήσεις από όλο τον κόσμο. Στην απάντηση που ήρθε υπήρχαν λεπτομέρειες όχι μόνο για τον αριθμό των νεκρών στρατιωτών, αλλά και για τις αιτίες θανάτου και τις σχετικές με τους θανάτους έρευνες.

…………………..