ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ GKK

Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Αφρίκα 3-8-2011

Μη στεναχωριέστε που δεν σας θεωρούνε τουρκικής καταγωγής……

Το ξέρατε ότι εμάς τους Τουρκοκύπριους δεν μας θεωρούνε ως τουρκικής καταγωγής ; Μπορεί να έχουμε άτομα που νοιώθουν μέχρι τα μπούνια Τούρκοι, αλλά στον ιδρυτικό νόμο των Δυνάμεων Ασφαλείας δεν γίνονται δεκτοί ως τέτοιοι… Με βάση αυτό τον νόμο οι κάτοικοι της Κύπρου θεωρούνται κυπριακής καταγωγής… Δεν θεωρούνται τουρκικής καταγωγής…Και καθώς δεν θεωρούνται τουρκικής καταγωγής δεν μπορούνε να γίνουν Διοικητές των Δυνάμεων Ασφαλείας (GKK). Μόνο υποδιοικητές μπορούνε να γίνουν… Διότι ο διοικητής των GKK επιλέγεται μόνο από τους ¨Τουρκικής καταγωγής¨.

Παλιά οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούσαν να φτάσουν να γίνουν ανώτατοι αξιωματικοί…Μπορούσαν να γίνουν μέχρι συνταγματάρχες…Έγινε όμως μια αλλαγή στον νόμο για τους δημόσιους υπαλλήλους…Και με αυτήν την τροποποίηση άνοιξε ο δρόμος για τα ανώτατα αξιώματα του στρατού…Ένα σκαλί δηλαδή…Κέρδισαν το δικαίωμα να γίνουν ταξίαρχοι…Μαζί με αυτό όμως έγινε μια ακόμη σημαντική αλλαγή στον νόμο για τις GKK…Ενώ μέχρι τώρα ήταν ταξιαρχία, τώρα έγινε μεραρχία. Έτσι ο διοικητής των GKK που μέχρι τώρα ήταν ταξίαρχος τώρα έπρεπε να είναι υποστράτηγος…Και έτσι πάλι έκλεισε ο δρόμος προς την διοίκηση για τους Τουρκοκύπριους. Ο Τουρκοκύπριος συνταγματάρχης που προάγεται σε ταξίαρχο μπορεί να γίνει μόνο υποδιοικητής των GKK…Και μπορεί να μείνει σε αυτή τη θέση 2 χρόνια. Αν χρειαστεί μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο.

…………………