ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ

Εφ. Γενί Σαφάκ  19-7-2011

Η Επιχείρηση Ειρήνης στην Κύπρο με φωτογραφίες