ΤΜΗΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΜΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ

 28-6-2011 Ιστοσελίδα της ψευδομουφτίας Ξάνθης

…………………..

Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι οι εγγραφές των μαθητών μας που τελείωσαν το δημοτικό και γράφονται στο γυμνάσιο. Οι εγγραφές στο γυμνάσιο και Λύκειο Μουζαφέρ Σαλίχογλου της Ξάνθης διαρκούν ως τις 28 Ιουνίου. Η πιο σωστή επιλογή για την εθνική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, και για την καλύτερη εκπαίδευση τους είναι το μειονοτικό γυμνάσιο και λύκειο όπου τα μαθήματα γίνονται και στα τουρκικά και στα ελληνικά. Κάθε γονιός πρέπει να το σκεφτεί καλά αυτό το θέμα. Στην αντίθετη περίπτωση στέλνοντας τα παιδιά μας στα ελληνικά γυμνάσια όπου τα μαθήματα γίνονται μόνο στα ελληνικά, τα απομακρύνουμε από τον δικό τους πολιτισμό και ανοίγουμε τον δρόμο για τον εκφυλισμό τους.

…………………………….