¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ¨ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Εφ. Ραντικάλ 13-7-2011

Καταργείται η αποζημίωση απόλυσης

Η κυβέρνηση κατά την νέα τετραετή θητεία είναι αποφασισμένη να καταργήσει την αποζημίωση απόλυσης. Την αποζημίωση απόλυσης οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν κατόρθωναν να την πάρουν, ενώ αποτελούσε μια πίεση για τους επιχειρηματίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – Τίθεται πάλι στην επικαιρότητα η πρόταση για την κατάργηση της αποζημίωσης απόλυσης και την αντικατάσταση της με την ίδρυση ενός ταμείου, πρόταση η οποία είχε προκαλέσει την αντίδραση των οργανώσεων Türk-İş και Hak-İş.

Με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ερντογάν, η κυβέρνηση φέρεται να είναι αποφασισμένη να καταργήσει την αποζημίωση στην νέα της θητεία. Στο κυβερνητικό πρόγραμμα της 61ης κυβέρνησης, στο τμήμα που αναφέρεται στην καταπολέμηση της ανεργίας, αναφέρεται ότι η αποζημίωση απόλυσης θα καταργηθεί και θα ιδρυθεί ένα ταμείο.

………………