ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Εφ. Αντιφωνητής 1-7-2011

Γραφεῖο τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἀδριανούπολη

Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας γνωστοποίησε τήν πρόθεσή του νά ἀνοίξει καί στήν Ἀδριανούπολη γραφεῖο συνδέσμου σέ ἐπίπεδο Πρεσβείας. Τό ἴδιο θά πράξει καί στήν Ἀττάλεια, ἐνῶ ἡ σύνοδος τῶν Τούρκων πρέσβεων θά διεξαχθεῖ ἐφέτος στήν Ἀδριανούπολη.

Μαθαίνουμε λοιπόν ὅτι μιά ὁμάδα ὑπό τόν Τουντζάι Μπαμπαλή ἦρθε στήν περιοχή καί συσκέφθηκε μέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο Κομοτηνῆς Μουσταφά Σάρνιτς, τόν Τοῦρκο Πρόξενο στήν Φιλιππούπολη Ραμίς Σέν καί τοπικούς (δοτούς) ἀξιωματούχους: τόν νομάρχη Ἀδριανούπολης Γκιοκχάν Σοζέρ, ἐκπροσώπους τῶν νομαρχιῶν Ραιδεστοῦ καί Σαράντα Ἐκκλησιῶν καί διοικητές ἱδρυμάτων καί ὀργανισμῶν τοῦ Δημοσίου.

Μετά τή σύσκεψη ὁ νομάρχης Ἀδριανούπολης εἶπε πώς «ἡ Ἀδριανούπολη, ἄν λάβουμε ὑπόψη τή θέση πού κατέχει σήμερα, εἶναι μιά σημαντική πόλη τῆς ὁποίας ἡ ἐπιρροή φτάνει μέχρι τά Βαλκάνια καί τήν κεντρική Εὐρώπη. Γιά τόν λόγο αὐτόν τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, γιά νά μπορέσει νά συντονίσει τίς ἐργασίες του σ’ αὐτή τή γεωγραφική θέση, σκέφτεται ν’ ἀνοίξει ἐδῶ ἕνα γραφεῖο συνδέσμου».

Καί νά μήν ὑπῆρχε βεβαίως ἡ ἀναφορά τοῦ νομάρχη, ὅλοι θά ἀντιλαμβανόμασταν τό σκεπτικό τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ. Ἡ νεο-οθωμανική Τουρκία χρειάζεται ἕναν πιό ἄμεσο συντονισμό τῶν ἐπεκτατικῶν της σχεδιασμῶν καί δράσεων στήν εὐρύτερη Θράκη (μέσα στήν ἑλληνική καί βουλγαρική ἐπικράτεια, πού ἐντός ΕΕ καί Σένγκεν ἔχουν ἑνοποιηθεῖ) καί ἔτσι τό δημιουργεῖ στήν μεγαλύτερη πόλη τῆς περιοχῆς. Μέχρι τώρα βεβαίως λειτουργοῦσε τό ἄτυπο γραφεῖο συνδέσμου στήν Κεσάνη, πού συμπλήρωνε τή δράση τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, μέ πληροφορίες, ἀνθρώπους καί χρήματα (βλέπε καί τίς τακτικές ἐπισκέψεις ὁρισμένων ἐπώνυμων μειονοτικῶν ἐκεῖ). Τώρα τό πρᾶγμα ἀναβαθμίζεται καί ὁ Νταβούτογλου σπρώχνει τίς ἐξελίξεις χωρίς ἀντίπαλο, ἀφοῦ στήν Ἑλλάδα ἄλλες εἶναι πιά οἱ προτεραιότητες καί τό γραφεῖο τοῦ δικοῦ μας ΥΠΕΞ στήν Ξάνθη (ὑπο)λειτουργεῖ σχεδόν χωρίς λόγο καί σκοπό.

Διόλου συμπτωματικά, ἡ ἔκθεση φωτογραφίας τοῦ κρατικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων Ἀνατολή, μέ τίτλο «Ἀδριανούπολη: Πατροπαράδοτο μοναδικό μνημεῖο», πού στοχεύει νά φτάσει σέ ὅλες τίς Βαλκανικές χῶρες καί νά τούς γνωρίσει τήν πόλη, θά πραγματοποιηθεῖ πρῶτα στό Κίρτζαλι τῆς Βουλγαρίας κι ἀργότερα στήν …Κομοτηνή. Ἡ ἔκθεση ἔχει 50 φωτογραφίες ἀπό «τοπικές γεύσεις, πολιτιστικά καί ἱστορικά στοιχεῖα, στοιχεῖα ἀνεξιθρησκίας καί χειροτεχνίας». Καταλάβατε, ἔτσι;

Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ καί ἡ πολιτικά γελοία ἤ καί ὕποπτη ρητορική ὁρισμένων ἡμετέρων μέ ἀναφορές στήν «ἑνιαία μά τριχοτομημένη Θράκη». Ἐλπίζουμε νά ἔχουν ὅλοι ἀντιληφθεῖ ὅτι τοῦτα τά ἀερολογήματα καθίστανται ἐπικίνδυνα, ἀφοῦ προσφέρουν τή νοσταλγία τῶν προσφύγων ὡς ἐργαλεῖο γιά μιά νέα ὀθωμανική διείσδυση. Παρακαλοῦμε μόνο ὅσους ἐσχάτως ἀνακάλυψαν τήν …γοητεία τῆς Ἀδριανούπολης (πού δέν εἶναι παρά ἕνας ἀπέραντος γυφτομαχαλάς) καί πηγαινοέρχονται ἐνθουσιασμένοι, ἄς ἔχουν κατά νοῦ καί τά παραπάνω…